Regulamin konkursu: Reima Kidventure Challenge

Reima Oy („Reima”, nr firmy 22042957) ogłasza międzynarodową kampanię skierowaną do mieszkańców Finlandii, Estonii, Szwecji, Norwegii, Danii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Polski, Czech, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Rosji oraz Chin.

Celem kampanii jest zebranie i udokumentowanie jednego miliona godzin aktywności dzieci z wymienionych 15 krajów. Rodziny mogą wziąć udział w kampanii w okresie 21.8.2017 - 31.12.2017 poprzez jedną z możliwości:

1. Podanie godzin aktywności ich dzieci oraz odpowiedzi na pytanie konkursowe, korzystając z formularza z tej witryny internetowej;
2. Pobranie darmowej aplikacji ReimaGO, założenie konta, wysłanie danych na potrzeby kampanii oraz odpowiedź na pytanie konkursowe za pośrednictwem aplikacji.
3. Wejście na Instagram lub na stronę Reimy na Facebooku i zamieszczenie zdjęcia ich dziecka opatrzonego hashtagami #millionhoursofjoy lub #reimakidventure. Każde zdjęcie na konkurs musi być zamieszczone przez dorosłego członka rodziny (który ukończył 18 lat życia). Jeżeli na zdjęciu przedstawiono nieletnich, ich rodzic lub opiekun musi wyrazić zgodę na wykorzystanie fotografii.

Nagrody cotygodniowe i nagroda główna dla uczestników z Polski

W trakcie trwania kampanii jury Reima będzie co tydzień przyznawać nagrodę jednej osobie, spośród wszystkich osób, które zgłosiły się do udziału w konkursie w danym tygodniu w Polsce. Do udziału można się zgłosić zamieszczając zdjęcia na Instagramie lub na stronie facebookowej Reimy, używając podanych hashtagów, lub odpowiedzą na pytanie konkursowe poprzez tę witrynę internetową bądź aplikację ReimaGO. Pytanie konkursowe: Jak myślisz jaka zimowa aktywność w Laponii szczególnie spodobałaby się twojemu dziecku i dlaczego?
Co tydzień jury Reima będzie przyznawać różne nagrody w poszczególnych krajach. Reima będzie wybierać zwycięzcę cotygodniowego konkursu w Finlandii w poniedziałek następnego tygodnia po ogłoszeniu listy nagród, powiadamiając wszystkich zwycięzców z każdego kraju podczas tygodnia roboczego - poprzez komentarz przy zdjęciu na Instagramie, wiadomość na Facebooku lub wiadomość na podany przez uczestnika adres e-mail. Jedyne możliwe nagrody są zawarte na liście nagród i nie mogą być zamienione na środki pieniężne ani inny produkt. Jeśli zwycięzca nie odpowie w ciągu jednego tygodnia, Reima ma prawo wybrać innego zwycięzcę dla danego tygodnia.

8 stycznia 2018 roku Reima przyzna nagrodę główną kampanii spośród wszystkich dotychczasowych uczestników. Główną nagrodą w każdym kraju będzie jednotygodniowa wycieczka dla jednej 4-osobowej rodziny (2 dorosłych i 2 dzieci poniżej 18. roku życia) do Ruki w Finlandii w terminie od 10 do 16 marca 2018 roku. Reima zajmie się organizacją i sfinansowaniem biletów samolotowych, transportem w Finlandii każdej z rodzin, ich zakwaterowaniem i posiłkami w Finlandii, a także pokryje koszty codziennych atrakcji w Ruce, co wyszczególniono na stronie witrynie internetowej kampanii. Przybliżona wartość głównej nagrody to 5500€, nagroda nie może być wymieniona na środki pieniężne ani produkty. Reima powiadomi zwycięzców poprzez podane przez nich adresy e-mailowe lub konto na Instagramie bądź Facebooku uczestnika, między 8 a 14 stycznia 2018 roku. Zwycięzca musi potwierdzić odbiór nagrody w ciągu tygodnia od otrzymania powiadomienia o zwycięstwie. Jeśli zwycięzca nie odpowie w ciągu tygodnia albo nie będzie mógł odbyć podróży, Reima zastrzega sobie prawo do wybrania innego zwycięzcy. W przypadku obu konkursów Reima opłaca podatek od gier losowych (w Finlandii). Zwycięzcy z każdego kraju są odpowiedzialni za wszelkie osobiste obowiązki podatkowe, które mogą spoczywać na nich po przyjęciu nagród. Odpowiadają oni również za transport na lotnisko i powrót z niego w ich kraju oraz wszelkie opłaty parkingowe na tymże lotnisku. Muszą także posiadać odpowiednie ubezpieczenie podróżne.
Zarówno w przypadku konkursów cotygodniowych, jak i konkursu głównego, wszystkie zdjęcia lub aktywności, jakie uczestnicy udostępnią będą uprawniały do udziału w konkursie. Udostępnienie aktywności lub zdjęć przez kilka następujących po sobie dni zwiększy zatem szansę danego uczestnika na zwycięstwo.. Osoby uczestniczące w konkursie poprzez witrynę internetową Reimy są identyfikowane za pomocą plików cookie, co oznacza, że użytkownik musi zaakceptować korzystanie z plików cookie na witrynie internetowej kampanii.

Promocja i odpowiedzialność

Aby umożliwić Reimie odnalezienie Twoich wpisów na Instagramie i dołączenie Cię do cotygodniowych konkursów, Twoje konto musi być upublicznione, podobnie jak wpisy. Zdjęcia, które udostępniasz, nie mogą zawierać jakichkolwiek materiałów sprzecznych z dobrymi praktykami lub z prawem, przedstawiać przemocy lub być w inny sposób niestosowne. Musisz posiadać do nich również prawa autorskie lub pełnomocnictwo do ich wykorzystania. Zdjęcie nie może ujawniać żadnych tajemnic handlowych osób trzecich. Reima ocenia wszystkie zdjęcia i ma prawo do usuwania z witryny internetowej oraz wykluczania z konkursów wszystkich zdjęć, które uzna za niestosowne.

Zamieszczając zdjęcia opatrzone którymś z podanych hashtagów w celu wzięcia udziału w konkursie, udzielasz Reimie prawa do wykorzystania upublicznionych zdjęć i związanych z nimi treści. Reima może wykorzystać oryginalne zdjęcia lub ich zmodyfikowaną postać w związku z jej działalnością, np. w celu prowadzenia komunikacji we wszelkich formach lub realizowania celów działu PR i marketingu, wliczając w to Facebook i Instagram. Reima skontaktuje się z Tobą w celu potwierdzenia zgody na wykorzystanie zdjęć

Reima nie bierze odpowiedzialności za sposób, w jaki Instagram czy Facebook przetwarzają lub przechowują dane osobiste dostarczone przez ich własnych użytkowników. Instagram i Facebook stosują własne zasady prywatności, które udostępniono pod adresami http://www.instagram.com/about/legal/privacy i https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 

 

Promocja i odpowiedzialność

Aby umożliwić Reimie odnalezienie Twoich wpisów na Instagramie i dołączenie Cię do cotygodniowych losowań nagród, Twoje konto musi być upublicznione, podobnie jak wpisy. Zdjęcia, które udostępniasz, nie mogą zawierać jakichkolwiek materiałów sprzecznych z dobrymi praktykami lub z prawem, przedstawiać przemocy lub być w inny sposób niestosowne. Musisz posiadać do nich również prawa autorskie lub pełnomocnictwo do ich wykorzystania. Zdjęcie nie może ujawniać żadnych tajemnic handlowych osób trzecich. Reima ocenia wszystkie zdjęcia i ma prawo do usuwania z witryny internetowej oraz wykluczania z losowania nagród wszystkich zdjęć, które uzna za niestosowne.

Zamieszczając zdjęcia opatrzone którymś z podanych hashtagów w celu wzięcia udziału w losowaniu nagród, udzielasz Reimie prawa do wykorzystania upublicznionych zdjęć i związanych z nimi treści. Reima może wykorzystać oryginalne zdjęcia lub ich zmodyfikowaną postać w związku z jej działalnością, np. w celu prowadzenia komunikacji we wszelkich formach lub realizowania celów działu PR i marketingu, wliczając w to Facebook i Instagram. Reima skontaktuje się z Tobą w celu potwierdzenia zgody na wykorzystanie zdjęć.

Reima nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Instagram czy Facebook przetwarzają lub przechowują dane osobiste dostarczone przez ich własnych użytkowników. Instagram i Facebook stosują własne zasady prywatności, które udostępniono pod adresami http://instagram.com/about/legal/privacy/ i https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Zamieszczając zdjęcia opatrzone którymś z podanych hashtagów w celu wzięcia udziału w losowaniu nagród, udzielasz Reimie prawa do wykorzystania upublicznionych zdjęć i związanych z nimi treści. Reima może wykorzystać oryginalne zdjęcia lub ich zmodyfikowaną postać w związku z jej działalnością, np. w celu prowadzenia komunikacji we wszelkich formach lub realizowania celów działu PR i marketingu, wliczając w to Facebook i Instagram. Reima skontaktuje się z Tobą w celu potwierdzenia zgody na wykorzystanie zdjęć.

Reima ponosi pełną odpowiedzialność za organizacje konkursu i losowanie nagród. Apple, Google lub inne osoby trzecie nie są w żaden sposób zaangażowane w konkurs Kidventure i/lub ceremonię wręczenia nagród.

Reima nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Instagram czy Facebook przetwarzają lub przechowują dane osobiste dostarczone przez ich własnych użytkowników. Instagram i Facebook stosują własne zasady prywatności, które udostępniono pod adresami http://www.instagram.com/about/legal/privacy i https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Pracownicy Reimy lub ich członkowie rodzin, a także osoby, których firmy są związane z Reimą, mogą uczestniczyć w kampanii, ale nie mogą zostać zwycięzcami w konkursów.

Biorąc udział w konkursach zgadzasz się przestrzegać tego regulaminu. Reima zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu. Ten konkurs będzie stworzony na terenie Finlandii i będzie również podlegać prawu tego kraju.

Regulamin konkursu: kampania Reima Kidventure Challenge dla organizacji i grup

Reima Oy („Reima”, nr firmy 22042957) ogłasza międzynarodową kampanię, która ma wesprzeć finansowo organizacje i kluby związane z wychowaniem fizycznym dzieci i aktywnością sportową, z siedzibami w Finlandii, Estonii, Szwecji, Norwegii, Danii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Polsce, Czechach, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Rosji oraz Chinach.

Celem kampanii jest zebranie i udokumentowanie jednego miliona godzin aktywności dzieci z 15 krajów. Organizacje i kluby mogą wziąć udział w kampanii, udostępniając aktywności dzieci, które są ich członkami, poprzez wypełnienie formularza na witrynie kampanii przynajmniej raz w okresie jej trwania: 21.8.2017 - 31.12.2017. Reima zachęca organizacje i kluby do podawania godzin ich aktywności dla wszystkich swoich wydarzeń w trakcie trwania kampanii, aby udowodnić ich umiejętność angażowania dzieci w zajęcia sportowe.

Nagroda główna: sprzęt sportowy o wartości 1000 €

W drugim tygodniu stycznia 2018 roku Reima wybierze organizację lub klub z każdego z krajów spośród wszystkich uczestniczących w kampanii grup na tej witrynie kampanii. Reima przekaże w ramach darowizny sprzęt sportowy o przybliżonej wartości 1000 € wybranej organizacji lub klubowi, aby promować aktywność fizyczną i zajęcia sportowe. Reima skontaktuje się z odbiorcą darowizny za pośrednictwem podanego adresu e-mail w kolejnym tygodniu roboczym, zaś odbiorca musi potwierdzić przyjęcie darowizny w ciągu tygodnia od otrzymania powiadomienia o wygranej. Jeśli odbiorca nie odpowie w ciągu tygodnia albo nie będzie mógł odebrać darowizny, Reima zastrzega sobie prawo do wybrania innego odbiorcy. Darowizna nie może być wymieniona na środki pieniężne. Organizacja lub klub, który otrzymuje darowiznę, bierze na siebie odpowiedzialność podatkową, która może się wiązać z przyjęciem darowizny.

Promocja i odpowiedzialność

Przyjmując darowiznę, organizacja bądź klub zobowiązuje się do wysłania Reimie w ciągu 3 miesięcy od otrzymania darowizny: 10 fotografii albo jednego wywiadu z nauczycielem/trenerem/prowadzącym klub dla dzieci wraz z 3 fotografiami, ewentualnie jednego 10-sekundowego filmiku, który przedstawia, jak organizacja promuje aktywność fizyczną dzieci. Reima może wykorzystać oryginalne materiały lub ich zmodyfikowaną postać w związku z jej działalnością, np. w celu prowadzenia komunikacji we wszelkich formach lub realizowania celów działu PR i marketingu, wliczając w to Facebook i Instagram. Organizacja lub klub zobowiązuje się uzyskać pisemną zgodę od rodziców wszystkich nieletnich przedstawionych na fotografiach lub filmach przed udostępnieniem ich Reimie.

Reima nie bierze odpowiedzialności za sposób, w jaki Instagram czy Facebook przetwarzają lub przechowują dane osobiste dostarczone przez ich własnych użytkowników. Instagram i Facebook stosują własne zasady prywatności, które udostępniono pod adresami http://www.instagram.com/about/legal/privacy i https://www.facebook.com/privacy/explanation

Organizacje i grupy prowadzone lub trenowane przez pracowników Reimy albo ich członków rodzin mają prawo uczestniczyć w kampanii, jednak nie mogą otrzymać darowizny.

Biorąc udział w konkursach zgadzasz się przestrzegać tego regulaminu. Reima zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu. Ten konkurs będzie stworzony na terenie Finlandii i będzie również podlegać prawu tego kraju.

Cotygodniowe nagrody Kidventure

Cotygodniowe nagrody Kidventure

październik
tydzień 40: Czujnik ReimaGO + pasek na ramię
tydzień 41: Kurtka reimatec Taag
tydzień 42: Pluszowa maskotka Goey
tydzień 43: Piłka nożna + bidon ReimaGO

listopad
tydzień 44: Skakanka + odblaskowe rękawiczki Vilkku
tydzień 45: Czujnik ReimaGO +  pasek na ramię
tydzień 46: Kurtka Reimatec+ Serkku
tydzień 47: Pluszowa maskotka Goey
tydzień 48: Piłka nożna + bidon ReimaGO

grudzień
tydzień 49: Czujnik ReimaGO + pasek na ramię
tydzień 50: Skakanka + odblaskowe rękawiczki Vilkku
tydzień 51: Pluszowa maskotka Goey
tydzień 52: Kurtka Reimatec Roxana lub Regor