Jämför produkter
Responsibility
Page_responsibility_mobilehero_750x750_01.jpg

Det som är bra för ditt barn, är bra för miljön

Läs mer

Eftersom vi är ett ett företag som fokuserar 100 % på barn, ser vi även på hållbarhet från samma synvinkel. Bekanta dig gärna med Reimas hållbarhetsrapport här.

Läs rapporten 

För oss betyder hållbarhet mycket mer än miljövänliga material. I vår design tar vi hänsyn till hela produktens livscykel och granskar kritiskt all verksamhet i hela företaget.

Här har vi sammanställt de viktigaste faserna i vår produktlivscykel och leverantörskedja. Genom att klicka på dem hittar du svar på de vanliga frågorna om Reimas ansvar.

Forskning och materialutveckling
Design och produktutveckling
Leverantörskedjan
Page_responsibility_530x652_04.jpg
Användning och återvinning
Mål inför framtiden