2056x1400_sustainability.jpg
 

Hållbarhetsredovisning 2019

"Det som är bra för ditt barn, är bra för miljön. Säkra kvalitetsprodukter är också säkert tillverkade. Hållbara produkter ska kunna användas av flera barn, det sparar på resurserna."

Läs mer i vår senaste Hållbarhetsredovisning.

Elina Björklund
CEO
 
 

Hållbarhet genom produktens livscykel