Responsibility
Page_responsibility_mobilehero_750x750_01.jpg

Det som är bra för ditt barn, är bra för miljön

Läs mer

Eftersom vi är ett ett företag som fokuserar 100 % på barn, ser vi även på hållbarhet från samma synvinkel. Bekanta dig gärna med Reimas hållbarhetsrapport här.

Läs rapporten 

För oss betyder hållbarhet mycket mer än miljövänliga material. I vår design tar vi hänsyn till hela produktens livscykel och granskar kritiskt all verksamhet i hela företaget.

Här har vi sammanställt de viktigaste faserna i vår produktlivscykel och leverantörskedja. Genom att klicka på dem hittar du svar på de vanliga frågorna om Reimas ansvar. För detaljerad information publicerar vi vår senaste hållbarhetsrapport under våren 2018.

Forskning och materialutveckling
Design och produktutveckling
Leverantörskedjan
Page_responsibility_530x652_04.jpg
Användning och återvinning
Mål inför framtiden