Reima App
Earn rewards
Download on the App Store
View

Villkor för det digitala stämpelkortet från Reima Europe Oy

1. Omfattning av villkoren för stämpelkortet

Dessa villkor gäller den avtalsenliga användningen av stämpelkort mellan kunder och Reima Europe Oy (härefter " Reima "). Du får tillgång till stämpelkortet genom att acceptera dessa villkor.

Utöver dessa villkor, gäller även villkoren för Reima-appen och andra villkor relaterade till användning av Reimas tjänster, så som webbutikens villkor (https://reima.com/se/kopvillkor) mellan kunden och Reima. I händelse av att några av dessa villkor strider mot de andra villkoren, ska de villkor som anges här primärt gälla för stämpelkortet. Användning av stämpelkortet kan också kräva att kunden godkänner och följer andra specifika villkor.

2. Aktivering och användning av stämpelkort

En registrering till Reima Friends är ett krav för aktivering av stämpelkort. Du kan bara aktivera stämpelkortet i Reima-appen och det kräver inloggning. Reima förbehåller sig rätten att acceptera eller inte acceptera aktiveringen och användningen av stämpelkort.

Alla fysiska personer över 18 år kan använda stämpelkortet. Användning av stämpelkortet är gratis och det är giltigt tills vidare. Genom att aktivera stämpelkortet ger du ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter som beskrivs i sektion 5 nedan.

Du måste tillhandahålla all information som efterfrågas korrekt och att den är aktuell. Om dina kontaktuppgifter senare ändras bör du meddela ändringen till Reima. Du kan bara till fullo dra nytta av ditt stämpelkort om vi har aktuell information om dig.

Ditt stämpelkort och dess belöningar är personliga och får inte användas av någon annan.

Meddela Reima omedelbart om du misstänker att ditt stämpelkort missbrukas. Reima är inte ansvarig för tredje parts handlingar i samband med missbruk av stämpelkortet, såsom eventuell användning av förmåner.

Stämpelkortet fungerar inte i fysiska Reimabutiker i Sverige. Kunder kan varken samla stämplar eller lösa in belöningar vid köp i fysiska butiker.

3. Vilka belöningar kan du få från stämpelkortet?

Kunden får en stämpel för varje 600 kronor de spenderar vid ett och samma köptillfälle. När sex (6) stämplar har samlats in blir kunden berättigad till en rabattkupong på 25 %, vilken kunden kan använda vid köp i Reimas webbutik eller Reima-appen. Alla sex stämplar måste samlas in inom 12 månader från den första stämpeln för att berättiga till förmånen. Efter det kommer stämplarna att förfalla och insamlingen av stämplar börjar om. Kupongen är giltig i tre månader efter att den har mottagits. Kupongen gäller endast för produkter till ordinarie pris.

Stämpelkortet är helt digitalt. För att förvärva stämpelförmånerna måste kunden ha aktiverat det digitala stämpelkortet i Reima-appen och verifiera sin identitet genom att logga in i webbutiken eller Reima-appen. Kundens e-postadress används för identifiering av användaren och stämplar kan inte föras över till en profil som skapats med en ny e-postadress. När du loggar in i webbutiken behöver du utöver din e-postadress även ett lösenord. Kunden är ansvarig för transaktioner som sker i webbutiken med hans eller hennes medlemskap. Reima är inte skyldiga att tillhandahålla en stämpel i efterhand för ett köp som genomförts utan att identiteten verifierats eller utan att vara inloggad som kund i webbutiken.

Dessutom förbehåller Reima sig rätten att specificera produkter vars inköp inte genererar stämplar. Vid händelse av retur av varor kommer antalet stämplar minskas därefter.

Belöningen du erhållit från stämplarna kan lösas in vid ett köptillfälle genom att du fyller i kupongkoden i kassan i Reimas app eller webbutik. De kuponger som förvärvats med stämplarna kan inte bytas ut mot pengar och oanvända kuponger återbetalas inte efter utgångsdatumet. Den förvärvade belöningen är alltid personlig. Du kan se dina samlade stämplar i din profil i Reima-appen.

Reima förbehåller sig rätten att ändra belöningar eller intjäningslogiken av stämplar och belöningar, vilka alltid föregås av ett meddelande.

4. Behandling av personuppgifter

Reima behandlar sina kunders personliga information i enlighet med den för tillfället gällande dataskyddslagstiftningen. För mer information om behandlingen av personuppgifter och kundens rättigheter, besök https://reima.com/se/sekretesspolicy.

5. Ändring av villkoren och upphörande av det digitala stämpelkortet

Reima förbehåller sig rätten att ändra innehållet och villkoren för stämpelkortet. Materiella ändringar kommer att meddelas minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Meddelandet ska anses vara vederbörligen gjort när det har skickats till e-postadressen kunden har uppgett eller när det finns tillgängligt i Reima-appen eller på webbsidan. Kunden ska anses ha erhållit meddelandet inte senare än dagen efter meddelandet skickades när det gäller meddelande skickade till den e-postadress kunden senast uppgav, och inte senare än den sjunde dagen efter publiceringen av meddelandet på hemsidan.

Du kan avaktivera stämpelkortet i inställningarna i Reima-appen. Då kommer alla stämplar och belöningar som samlats in fram till dess att annulleras och inga nya kommer att förvärvas. Du kan alltid återaktivera stämpelkortet och börja samla nya stämplar och belöningar. Dessutom kan en kund begära att deras Reima-konto raderas genom att kontakta kundtjänsten på customerservice@reima.com

Reima kan avsluta din användning av stämpelkortet med tre månaders varsel. När stämpelkortet avslutas kommer eventuella oanvända stämplar och utdelade belöningar att tas bort och kan inte längre användas.

I händelse av missbruk av stämpelkortet från kundens sida, eller något annat brott mot dessa villkor eller andra villkor relaterade till valda fördelar eller innehåll, har Reima rätt att omedelbart avsluta stämpelkortet utan förvarning. Då kommer förvärvade stämplar och medföljande belöningar också tas bort omedelbart.

Senast uppdaterad 13 maj 2024