Reima App
Earn rewards
Download on the App Store
View

Reima Oy – Webbutikens köpvillkor

Innehållsförteckning

 • Tillämplighet

 • Bli kund och beställa

 • Produktinformation och Produkters tillgänglighet

 • Priser, leveranskostnader och skatter

 • Användning av kampanjvouchers

 • Behandling av beställningar och ingående av avtal

 • Betalning

 • Leverans

 • Fel i leveransen eller Produkter

 • Ångerrätt

 • Immateriella rättigheter

 • Force majeure

 • Ansvarsbegränsning

 • Länkar till tredje parts websidor

 • Partiell ogiltighet

 • Tillämplig lag och tvistlösning

 • Reimas kundtjänst

1) Tillämplighet

Dessa köpvillkor (”Villkoren”) gäller för köp av produkter (”Produkter”) från Reima Europe Oy (”Reima”, ”Vi” eller ”Oss”) i webbutiken som ägs och sköts av Reima på webbadressen www.reima.com/sv-SE eller Reima Appen (”Butiken”).

Din avtalspart för alla transaktioner som genomförs i Butiken är Reima Europe Oy:

Reima Europe Oy Organisationsnummer: 2204295-7 Hemort: Vanda, Finland Adress: Karhumäentie 3, FI-01530 Vanda, Finland Momsregistreringsnummer: SE502071472001 Kundtjänst: kundservice.se@reima.com

Reima har rätt att ändra dessa Villkor när som helst. Sådana ändringar av Villkoren gäller från och med beställningar som görs samma dag som de nya Villkoren har trätt i kraft.

GENOM ATT BESTÄLLA PRODUKTER FRÅN ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA BUTIKEN ACCEPTERAR DU OCH SAMTYCKER TILL DESSA VILLKOR. Genom att acceptera dessa Villkor är du medveten om att vi kan komma att skicka email och/eller textmeddelanden gällande din order till dig.

2) Bli kund och beställa

Observera att enbart privatpersoner som inte bedriver handel får beställa från Butiken. Vi accepterar inte beställningar från aktiebolag, föreningar eller andra juridiska personer.

Vi levererar Produkter i Butiken endast till adresser i Sverige. Du kan ändra land på webbplatsen och på så vis få tillgång till Reimas övriga onlinebutiker med leverans till andra länder.

När du vill beställa Produkter i Butiken måste du

 • ange ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, betalningsuppgifter och annan information som krävs för att genomföra transaktionen,

 • vara myndig (18 år eller äldre), och

 • vara den rättmätiga innehavaren av det betal-/kreditkort som används för transaktionen.

Om du skapar ett eget konto i Butiken skapar du på samma gång ett personligt användar-id och ett lösenord. Du måste alltid skydda användar-id:t och lösenordet. Du är personligt ansvarig för alla transaktioner som genomförs med ditt konto och dina id-handlingar och måste omedelbart informera Reima om ditt användar-id och/eller lösenord har blivit känt av någon tredje part. Om så skulle vara fallet, förbehåller sig Reima rätten att stänga eller radera ditt användar-id utan föregående meddelande.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt https://reima.com/sv-SE/integritetspolicy. Personuppgifter och betalningsinformation behandlas via en säker anslutning.

Du ansvarar för att köp- och kontoinformation för alla transaktioner som genomförs i Butiken är aktuell, komplett och korrekt. Du ansvarar vidare för att hålla ditt konto och annan information, däribland din e-postadress och dina betal-/kreditkortsnummer och deras förfallodatum, uppdaterade så att vi kan genomföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

3) Produktinformation och Produkters tillgänglighet

Innan du beställer Produkter måste du säkerställa att Produkterna passar för ditt syfte. Du kan använda Produkt- och storleksinformationen som finns i Butiken för att säkerställa detta. Om innehållet i Butiken skiljer sig från den information som anges på en annan webbplats på internet eller någon annan informationskälla är det informationen i Butiken vid köptillfället som gäller.

Alla Produktbeskrivningar kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande.

Vi gör allt vi kan för att visa färgerna och bilderna på Produkterna i Butiken så korrekt som möjligt. Eftersom färgerna du ser beror på din bildskärm kan vi inte garantera att de färger din bildskärm visar är korrekta.

Reima försöker att alltid ange Produkternas tillgänglighet i Butiken korrekt, men kan inte garantera att Produkterna som visas i Butiken finns tillgängliga. Alla beställningar måste först accepteras av Reima och är beroende av tillgänglighet för att bli bindande. Reima förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande eller ansvar ändra och tillfälligt eller permanent avbryta tillverkningen och försäljningen av samtliga Produkter som Vi tillhandahåller.

4) Priser, leveranskostnader och skatter

Produktens pris är det pris som finns angivet i Butiken när du lägger en beställning och som anges i varukorgen innan du betalar. Priset bekräftas även i orderbekräftelsen. Om priset i Butiken är felaktigt på grund av ett uppenbart skrivfel eller något annat liknande misstag, är det felaktiga priset inte bindande för Reima.

Reima har rätt att ändra priserna utan föregående meddelande. Ändrade priser gäller beställningar som läggs efter att prisändringen har trätt i kraft.

Leveranskostnad tillkommer beroende på valt leveranssätt. Leveranskostnaden för din beställning visas i specifikationen i din kundvagn innan du går vidare till betalning. För mer information om tillgängliga leveranssätt och aktuella leveranskostnader se https://reima.com/sv-SE/leveransvillkor.

Priser anges, och betalning sker, i svenska kronor inklusive moms.

5) Användning av kampanjvouchers

Du kan lösa in kampanjvouchers som Reima utfärdar i samband med marknadsföringskampanjer i Butiken under den tid som vouchern är giltig. Kampanjvouchers går emellertid bara att lösa in enligt de villkor som gäller för kampanjen och begränsningar kan gälla för användandet av sådana vouchers. Till exempel kan vissa Produkter undantas från voucherns användningsområde och därmed kan vouchern inte användas för betalning av sådana undantagna Produkter.

Kampanjvouchers går bara att lösa in innan beställningen har slutförts. Det är inte möjligt att använda vouchern efter att beställningen har skickats.

Bara en kampanjvoucher kan lösas in per beställning. Ifall värdet av kampanjvouchern överstiger beställningens värde återbetalas inte det återstående värdet.

Om värdet av kampanjvouchern inte täcker beställningsvärdet används en av de övriga tillgängliga betalningsmetoderna för att betala för skillnaden.

Observera att enbart den del av betalningen för Produkterna som du har betalat med ett godkänt betal-/kreditkort eller annan accepterad betalningsmetod återbetalas om du bestämmer dig för att returnera Produkterna som du har betalat helt eller delvis med kampanjvouchern. Kampanjvoucherns värde återbetalas inte.

6) Behandling av beställningar och ingående av avtal

Din beställning är ett anbud om att köpa Produkterna som finns angivna i beställningen. Vi kan efter eget gottfinnande välja att inte acceptera beställningar. När du gör en beställning av en Produkt från Reima skickar Vi ett e-postmeddelande med en bekräftelse på att Vi mottagit din beställning med information om beställningen. E-postmeddelandet är en bekräftelse på att Vi har tagit emot beställningen, men det bekräftar inte att vi accepterar ditt anbud om att köpa de beställda Produkterna. Vi accepterar anbudet och sluter säljavtalet avseende Produkterna som du har beställt först när Vi skickar en orderbekräftelse per e-post till dig (”Orderbekräftelse”). Vi rekommenderar att du behåller Orderbekräftelsen för framtida bruk eftersom den är ditt köpkvitto.

För det fall några av Produkterna som du har beställt inte finns i lager eller om Vi av annan anledning inte kan bekräfta hela beställningen, framgår detta i Orderbekräftelsen. I detta fall skickar vi de övriga Produkterna och återbetalar betalningen för de Produkter som inte fanns på lager. Återbetalningen behandlas senast inom 14 dagar från Orderbekräftelsen och görs med samma betalningsmetod som du använde då du beställde Produkterna. Återbetalningar kostar inget för dig.

7) Betalning

Vänligen se https://reima.com/sv-SE/betalning-och-sakerhet för information om tillgängliga betalningsmetoder. Vår kundtjänst kan kontakta dig för att verifiera beställningsinformationen och beställningsdetaljerna.

8) Leverans

Beräknad leveranstid för beställda Produkter är 3-4 arbetsdagar från Orderbekräftelsen. Observera att leveranstider kan vara längre till exempel i samband med helgdagar och rea. Den angivna leveranstiden är alltid en uppskattning.

Leveranstiden kommer inte överstiga 30 dagar, såvida inte Reima uttryckligen kommit överens om en längre leveranstid med dig. Vid en eventuell försening har du som kund rätt att häva köpet. Läs mer om leveransvillkor på https://reima.com/sv-SE/leveransvillkor.

9) Fel i leveransen eller Produkter

Reima ansvarar för fel som uppkommer i leveransen och i Produkter i enlighet med gällande lag. Om Produkterna du har fått är defekta, inte motsvarar vad du har beställt, om det saknas varor i din leverans eller om paketet eller Produkterna har skadats vid transport, kontakta genast Reimas kundservice. Vänligen se https://reima.com/sv-SE/returnering för mer information om hur du reklamerar Produkter.

Om det föreligger fel vid leverans eller i levererade Produkter ska Reima avhjälpa sådana fel utan onödigt dröjsmål. Reima kan välja att avhjälpa felet, erbjuda omleverans av varan, eller, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga, erbjuda prisavdrag som motsvarar felet.

Om Produkterna returneras till Reima, ansvarar Reima för returkostnaderna.

10) Ångerrätt

Du har ångerrätt i 14 kalenderdagar efter mottagandet av de beställda Produkterna. Om du vill utöva din ångerrätt måste du kontakta vår kundtjänst inom denna period per e-post. Se https://reima.com/sv-SE/returnering om du vill ha mer detaljerade anvisningar i fråga om ångerrätt och returer.

Returer av Produkter ska ske till den adress som anges av Reima utan dröjsmål och senast inom 14 dagar efter datumet då du meddelade att du ångrat dig.

Vid utnyttjandet av ångerrätten betalar Vi returkostnaden för din första retur. Om leveransen består av flera Produkter och du utnyttjar din ångerrätt betalar Reima returkostnaden för den första försändelsen oavsett hur många Produkter du returnerar. Vid eventuella ytterligare returer står Du för returkostnaden. Om du vill returnera varor vid andra tillfällen än vid utnyttjandet av din ångerrätt står Du själv för returkostnaden, till dess att eventuella brister i Produkten har fastslagits som en orsak till retur.

Du ansvarar för att ta hand om Produkterna på ett omsorgsfullt sätt så länge de finns i din vård. Du måste packa Produkterna omsorgsfullt för returleveransen så att de inte skadas. Vi rekommenderar att du använder originalförpackningen. Om du inte längre har originalförpackningen, använd lämplig förpackning med tillräckligt skydd mot skador som kan uppstå på Produkten under frakten. Alla tillbehör och komponenter måste returneras tillsammans med de returnerade Produkterna. Om du har använt Produkterna, eller hanterat eller packat dem vårdslöst, bär du ansvaret för att ersätta Reima för den eventuella värdeminskningen för de returnerade Produkterna, upp till hela priset för sådana Produkter.

Återbetalningen behandlas senast inom 14 dagar från mottagandet av ditt meddelande om att du ångrat dig och görs med samma betalningsmetod som du använde då du beställde Produkterna. Återbetalningar kostar inget för dig. Reima har rätt att vänta med återbetalningen tills Reima har tagit emot de returnerade Produkterna eller Du har bevisat för Reima att Du har skickat dem.

Reima erbjuder tyvärr inte byten.

11) Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter, alla rättigheter till och alla anspråk på Butiken (däribland men utan begränsning all text, varumärken, Produkter, grafik, formgivning, slogans, koncept, konstverk, ljud, kompositioner och audiovisuella effekter eller datorkod) ägs eller licensieras av Reima. Reima har ensamrätt till alla immateriella rättigheter och andra rättigheter i samband med Butiken.

12) Force majeure

Reima är inte ansvarigt för någon underlåtenhet som går att tillskriva en orsak som Reima inte har någon kontroll över och som Reima inte rimligen kunde ta hänsyn till då avtalet ingicks, och vars effekter Reima inte rimligen kan undvika eller övervinna.

13) Ansvarsbegränsning

Butiken tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag. Vi tar inte ansvar för att se till att Produkterna lämpar sig för de syfte du avser.

I den mån tillämplig tvingande lag medger det påtar vi oss inget ansvar för indirekta skador eller utebliven vinst, förlust av data, goodwill eller några andra typer av förluster eller skador som uppkommer genom användandet av, eller bristande tillgång till, Butiken eller av innehållet i den.

14) Länkar till tredje parts websidor

Butiken kan länka till webbplatser eller tjänster som sköts av tredje part. Även om den tredje parten är ett dotterbolag till Reima har vi ingen kontroll över dessa länkade webbplatser eller tjänster. Alla har sina egna användningsvillkor och/eller integritets- och datainsamlingsrutiner som Reima inte råder över. Dessa länkade webbplatser och tjänster visas endast för att underlätta för dig och du använder dem på egen risk.

15) Partiell ogiltighet

Om någon bestämmelse i dessa Villkor visar sig vara ogiltig, olaglig eller inte gå att verkställa ska den bestämmelsen verkställas i den mån som tillåts i tillämplig lagstiftning och de återstående bestämmelsernas giltighet, laglighet och verkställbarhet ska inte påverkas eller försvagas på något vis.

16) Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa Villkor, Butiken och transaktionerna som genomförs via Butiken styrs och tolkas av finsk rätt, såvida detta inte står i konflikt med dina rättigheter enligt tvingande lag.

Om du tycker att en Produkt du har köpt hos oss är felaktig men vi inte håller med dig så har vi en tvist. För att få denna tvist prövad kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Vi medverkar i tvistlösningsförandet och följer ARN:s rekommendationer.

Om tvisten ska avgöras i allmän domstol ska den tingsrätt där du bor vara första instans.

Du kan även vända dig till och få information ifrån EU-kommissionens plattform för alternativ lösning (ADR / ODR). Du hittar hela EU:s nätforum och instruktioner här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vänligen kontakta oss via kundservice.se@reima.com.

17) Reimas kundtjänst

Om du har några frågor som rör Butiken, Produkter eller beställning och leverans kan du kontakta Reimas kundtjänst på adressen kundservice.se@reima.com.