Reima App
Earn rewards
Download on the App Store
View

Leveringsvilkår for Reima Oy nettbutikk

Innholdsfortegnelse

 • Anvendelsesområde

 • Inngåelse av kundeforhold og bestilling

 • Produktinformasjon og Produkttilgjengelighet

 • Priser, leveringskostnader og avgifter

 • Bruk av rabattkuponger

 • Behandling av bestillinger og inngåelse av kontrakt

 • Betaling

 • Levering

 • Feil ved levering eller Produkter

 • Angre- og returrett

 • Immaterielle rettigheter

 • Force majeure

 • Ansvarsbegrensning

 • Tredjepartsforbindelser

 • Oppdeling

 • Gjeldende lov og tvisteløsning

 • Reima kundeservice

 • Angereskjema

1) Anvendelsesområde

Nettbutikkens vilkår for levering («Vilkår») gjelder for nettbutikken som eies og drives av Reima Norway («Reima» eller «Vi» « Oss» avhengig av sammenhengen), på URL-adressen www.reima.com/nb-NO («Butikk») eller Reima Appen («Butikk») og for transaksjoner for Reima-produkter («Produkter») som utføres i Butikken.

Din avtalepart i alle transaksjoner som gjennomføres i Butikken, er Reima AS:

Reima Norway c/o Intertrust Norway AS Postboks 2051 Vika. Norway Organisasjonsnummer 917082650 MVA: FI122042957 (Finland), GB 260382322 (Storbritannia) Kundeservice: kundeservice.no@reima.com

Reima har rett til når som helst å endre disse Vilkårene. Slike endrede Vilkår gjelder for bestillinger som er gjort på eller etter de nye Vilkårenes ikrafttredelsesdato.

VED Å BRUKE, LOGGE DEG PÅ ELLER BESTILLE PRODUKTER FRA BUTIKKEN GODTAR DU OG SAMTYKKER I DISSE VILKÅRENE. Ved å godta disse Vilkårene samtykker du også i at vi sender deg e-poster og/eller tekstmeldinger vedrørende bestillingen.

2) Inngåelse av kundeforhold og bestilling

Vær oppmerksom på at Butikken kun kan brukes av privatpersoner. Derfor godtar vi ikke bestillinger fra selskaper, foreninger eller andre typer juridiske enheter.Vi leverer gjennom denne Butikken på adresser i Norge. Du kan få levering fra Reima nettbutikk til andre land ved å endre region nederst på siden.For å kunne bestille varer i Butikken må du

 • oppgi navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, betalingsinformasjon og annen informasjon som er nødvendig for transaksjonen;

 • være myndig (over 18 år); og

 • være rettmessig eier av betalingskortet eller kredittkortet som benyttes til transaksjonen.

Dersom du oppretter din egen konto i Butikken, oppretter du samtidig personlig brukernavn og passord. Du må til enhver tid beskytte brukernavnet og passordet. Du er personlig ansvarlig for alle transaksjoner som er utført via kontoen din og med din brukeridentifikasjon, og plikter åinformere Reima umiddelbart dersom en tredjepart har fått tilgang til brukernavnet og/eller passordet ditt. I så fall forbeholder Reima seg retten til å deaktivere eller slette brukeridentifikasjonen din uten forvarsel.

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til https://www.reima.com/nb-NO/personvernregler. Personopplysninger og betalingsinformasjon behandles ved hjelp av en kryptert forbindelse.

Du er ansvarlig for å oppgi oppdatert, fullstendig og nøyaktig bestillings- og kontoinformasjon for alle transaksjoner i Butikken. Du er ansvarlig for å oppdatere konto- og annen informasjon, inkludert e-postadresse og betalings-/kredittkortnummer og utløpsdatoer, slik at vi kan fullføre transaksjonene dine og kontakte det ved behov.

3) Produktinformasjon og Produkttilgjengelighet

Før du bestiller Produkter, må du sikre at Produktene er egnet til bruksformålet. Du kan bruke produkt- og størrelsesinformasjonen som er tilgjengelig i Butikken, til å kontrollere dette. Dersom innholdet i Butikken skiller seg fra informasjon som er gitt på et annet nettsted eller av en annen informasjonskilde, er det innholdet i Butikken på kjøpstidspunktet som gjelder.

Alle produktbeskrivelser kan endres når som helst etter vårt eget valg og uten forutgående varsel.Vi gjør vårt beste for å vise fargene og bildene av Produktene som presenteres i Butikken, så nøyaktig som mulig.

Ettersom de faktiske fargene du ser, avhenger av skjermen din, kan vi ikke garantere at skjermens visning av en hvilken som helst farge, vil være nøyaktig.Selv om Reima forsøker å angi Produktenes gjeldende tilgjengelighet nøyaktig i Butikken, kan Reima ikke garantere at Produktene som annonseres i Butikken, er tilgjengelige.

Alle bestillinger er underlagt Reimas godkjenning og tilgjengelighet. Reima forbeholder seg retten til, uten forvarsel eller erstatningsansvar, å endre, midlertidig oppheve eller nedlegge produksjon og salg av et hvilket som helst Produkt.

4) Priser, leveringskostnader og avgifter

Prisen som belastes for Produktet er prisen som gjelder på bestillingstidspunktet, som er angitt i informasjonen i handlekurven før du går videre til betaling og som bekreftet i bestillingsbekreftelsen. Dersom prisen i Butikken er uriktig på grunn av en åpenbar trykkfeil eller annen sammenlignbar feil, er den uriktige prisen ikke bindene for Reima.

Reima har rett til å endre prisene uten forvarsel. Endrede priser gjelder for bestillinger som er utført etter at prisendringen har trådt i kraft.

Alle priser er inkludert MVA. Leveransekostnaden kommer i tillegg til prisen og varierer med valgt leveransemåte. Leveransekostnaden til valgt leveranseland er oppgitt i detaljene for handlekurven før du kommer til betaling. En oversikt over tilgjengelige leveransemåter og priser finnes på https://www.reima.com/nb-NO/leveringsvilkar.

Priser og betalinger er i NOK.

5) Bruk av rabattkuponger

Du kan benytte rabattkuponger, utstedt av Reima i forbindelse med reklamekampanjer, i Butikken, i gyldighetsperioden som er angitt på kupongen. Rabattkupongene kan imidlertid kun løses inn i henhold til betingelsene for disse, og det kan være begrensninger vedrørende bruken av slike kuponger. Enkelte Produkter kan for eksempel være utelukket fra kupongens omfang, og kupongen kan således ikke brukes til å betale slike Produkter.

Rabattkuponger kan kun benyttes før bestillingsprosessen er fullført. Det er ikke mulig å bruke kupongen etter at bestillingen er sendt.

Det kan bare benyttes én rabattkupong per bestilling. Dersom rabattkupongens verdi overstiger bestillingens verdi, vil en eventuell differanse ikke bli tilbakebetalt.

Dersom rabattkupongens verdi ikke dekker bestillingens verdi, skal én av de andre betalingsmåtene brukes for å gjøre opp differansen.Vær oppmerksom på at det, ved retur av Produkter som er helt eller delvis betalt med rabattkupongen, kun er betalingen som er gjort med godkjent kreditt-/betalingskort eller andre aksepterte betalingsmåter som tilbakebetales. Rabattkupongens verdi vil ikke bli refundert.

6) Behandling av bestillinger og inngåelse av kontrakt

Bestillingen din er et tilbud om å kjøpe Produktene som er oppført i bestillingen. Vi kan velge ikke å godta bestillinger. Når du legger inn en bestilling for å kjøpe et Produkt fra Reima, sender vi deg en e-post som bekrefter at bestillingen er mottatt, og som inneholder ordreopplysningene. E-posten om mottatt bestilling bekrefter at vi har mottatt bestillingen din, og er ingen bekreftelse på at vi godtar tilbudet ditt om å kjøpe Produktene du har bestilt. Vi har først godtatt tilbudet, og inngått avtalen om salg av Produktene du har bestilt, når vi har sendt deg e-posten med bestillingsbekreftelsen («bestillingsbekreftelsen»). Vi anbefaler deg å bevare med bestillingsbekreftelsen for mulig senere bruk, ettersom bestillingsbekreftelsen er din kvittering for kjøpet.

Vi kan foreta delvise leveringer. I tilfelle noen av Produktene som du har bestilt ikke finnes på lager, eller om vi av noen annen anledning ikke kan bekrefte hele bestillingen, fremgår dette i bestillingsbekreftelsen. I slike tilfeller sender vi de øvrige Produktene og tilbakebetaler for de Produktene som ikke finnes på lager. Beløpet refunderes senest innen 14 dager fra datoen i bestillingsbekreftelsen, og gjøres med samme betalingsmåte som du brukte da du bestilte Produktene. Du pådrar deg ikke ytterligere kostnader ved tilbakebetaling. Alternativt kan du kontakte kundeservice og be om å få tilbakebetalingen i form av en tilgodelapp som kan benyttes som betaling av din nye ordre i Butikken.

7) Betaling

Vi viser til https://www.reima.com/nb-NO/betaling-og-sikkerhet for informasjon om tilgjengelige betalingsmåter. Vår kundeservice kan kontakte deg for å gå gjennom bestillingsinformasjon og ordreopplysninger.

8) Levering

Leveringstiden for Produkter som bestilles fra Butikken, er omtrent 4-5 virkedager fra datoen i bestillingsbekreftelsen. Vi gjør oppmerksom på at leveringstiden kan være noe lengre for eksempel i forbindelse med helligdager og salg. Angitte leveransetider er alltid kun estimater.

Leveransetiden vil ikke overstige 30 dager, med mindre Reima spesifikt har avtalt lenger leveransetid med deg. Se mer informasjon om leveransevilkår her: https://www.reima.com/nb-NO/leveringsvilkar.

9) Feil ved levering eller Produkter

Reimas Butikk gir 2 års reklamasjonsrett og øvrige rettigheter i henhold til Forbrukerkjøpsloven kapittel 6 (§27, §29, §30,§31og §32). Reklamasjonsretten dekker ikke feil, skader eller slitasje forårsaket eller oppstått som følge av direkte eller indirekte feil behandling, dårlig vedlikeholdelse, uhell eller uautoriserte inngrep. Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen, jf. §27. Forbrukeren kan velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering). Dette gjelder ikke hvis gjennomføring av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader, jf. §29. Dersom retting, prisavslag eller omlevering ikke er mulig, har forbrukeren rett til å heve kjøpet og få pengene refundert, j.f. §32.

Ved refundering av reklamasjon betaler vi tilbake summen inkludert frakt, innen 14 dager fra henvendelsen er mottatt. Vi håndterer kun reklamasjoner/returer på Produkter kjøpt på Reimas Butikk (www.reima.com/no) - dersom produktet er kjøpt i annen butikk, skal reklamasjonen behandles der mot at du fremviser kvittering. Vi reparer ikke Produktene, men opptrer i henhold til ovenstående punkter. Vennligst ta et nærbilde av skaden/mangelen samt et oversiktsbilde og send det til oss på e-post: kundeservice.no@reima.com, så vi kan behandle reklamasjonen så fort som mulig.

10) Angre- og returrett

Du har rett til å angre kjøpet av et Produkt ved å returnere Produktet eller underrette Reima om angre innen 14 dager etter datoen du har mottatt Produktet. Hvis du vil benytte deg av angrerett må du kontakte kundeservice innen angrerettsperioden per epost eller telefon. Du kan også benytte deg av skjemaet som fulgte med bestillingsbekreftelsen. Vennligst se https://www.reima.com/nb-NO/returer for mer detaljerte instruksjoner om returer.

Retur av Produktet må være foretatt til adressen spesifisert av Reima uten ugrunnet opphold og senest innen 14 dager fra Reima mottok din melding om benyttelse av angrerett.

Ved benyttelse av angrerett betaler vi returkostnadene for første retur du foretar. Hvis en leveranse består av flere Produkter og du benytter deg av angrerett, vil Reima betale returkostnaden for den første forsendelsen uavhengig av hvor mange Produkter du returnerer, mens eventuelle senere returer må du dekke selv. Hvis du vil foreta returer i andre tilfeller enn ved benyttelse av angrerett betaler du returkostnadene, inntil eventuelle mangler ved varen er påvist som årsak til retur.

Du er ansvarlig for å behandle Produktene med tilstrekkelig aktsomhet mens du har de i din besittelse. Du må foreta en forsvarlig pakking va Produktene som skal returneres slik at de ikke blir skadet under frakt. Vi anbefaler bruk av original forpakning. Hvis du ikke lenger har den originale forpakningen, vennligst bruk annen passende forpakning som er tilstrekkelig for å hindre skade på Produktene under frakt. Alt tilbehør og komponenter må returneres sammen med Produktene. I tilfeller der du har brukt Produktet, ikke forsvarlig pakket Produktet for returforsendelsen, eller på annen måte håndtert Produktet på en måte som går utover det som er nødvendig for å fastslå Produktets egenskaper og funksjon, er du ansvarlig for å kompensere den mulig verdireduksjonen av det returnerte Produktet opp til hele Produktets verdi.

Hvis du angrer en bestilling av et Produkt, vil Reima foreta tilbakebetalingen av prisen du har betalt for Produktet så snart som mulig og senest innen 14 dager etter at Reima har mottatt varsel om bruk av angrerett til den betalingsmetoden som du benyttet da du kjøpte Produktet. Reima har rett til avvente tilbakebetalingen av beløpet inntil Reima har mottatt Produktet eller du har bevist overfor Reima at du har returnert Produktet.

Vi har dessverre ikke mulighet å bytte varen.

11) Immaterielle rettigheter

Alle immaterielle rettigheter, eiendomsrett til og interesser i Butikken (inkludert, men ikke begrenset til varemerke, tekst, Produkter, grafikk, design, slagord, konsepter, illustrasjoner, lyder, musikkstykker og audiovisuelle effekter eller datamaskinkode) er enten eid eller lisensiert av Reima. Reima forbeholder seg alle rettigheter, inkludert uten begrensning, alle immaterielle rettigheter eller annen eiendomsrett i forbindelse med Butikken.

12) Force majeure

Reima er ikke ansvarlig for manglende ytelse som skyldes årsaker utenfor Reimas kontroll, som Reima ikke med rimelighet kunne ta med i beregningen ved inngåelse av avtalen, og virkninger av denne som Reima ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne.

13) Ansvarsbegrensning

Butikken stilles til rådighet «som den er» uten noen form for garanti. Selv om vi anstrenger oss for å kontrollere nøyaktigheten av all informasjon vi legger ut i Butikken, kan vi ikke garantere at det kan forekomme feil. Spesielt har vi ikke ha ansvar for å sikre at Produktene er egnet til formålet ditt.

Så langt ufravikelig gjeldende lov tillater det, påtar vi oss ikke ansvar, verken i kontraktsforhold, utenfor kontraktsforhold eller på annen måte, for eventuelle spesielle, strafferettslige tap, følgetap eller indirekte tap, eller eventuelle økonomiske tap, tap av data, tap av goodwill, omdømme eller noen annen form for tap eller skade av enhver form, som skriver seg fra bruken av Butikken eller av innholdet deri, eller fra hindring av bruk av denne, eller fra disse Vilkårene, uavhengig a om skaden skyldes en avtale, krenkelse av rettigheter eller annet grunnlag.

Vær oppmerksom på at disse Vilkårene ikke påvirker dine lovbestemte forbrukerrettigheter, som ikke kan fravikes ved avtale. Videre er det ingenting i disse Vilkårene som utelukker eller begrenser erstatningsansvar som ikke på lovlig vis kan begrenses eller utelukkes i henhold til gjeldende obligatoriske lover, inkludert, men ikke begrenset til, erstatningsansvar utløst med forsett eller ved grov uaktsomhet.

14) Tredjepartsforbindelser

Butikken kan inneholde koblinger til nettsteder eller tjenester som betjenes av tredjeparter. Selv om tredjeparten har tilknytning til Reima, har vi imidlertid ingen kontroll over disse tilknyttede nettstedene eller tjenestene, som alle har separate vilkår og betingelser for bruk og/eller praksis for personvern- og datainnsamling, uavhengig av Reima. Disse tilknyttede nettstedene og tjenestene er kun tilgjengelige for å gi deg en bedre opplevelse, og derfor åpner du dem på egen risiko.

15) Oppdeling

Dersom en hvilken som helst bestemmelse i disse Vilkårene skulle være ugyldig, ulovlig eller umulig å håndheve, skal den bestemmelsen håndheves så langt gjeldende lov tillater det, og gyldigheten, lovligheten og håndhevelsen av de gjenværende bestemmelsene skal ikke på noen måte berøres eller svekkes.

16) Gjeldende lov og tvisteløsning

Disse Vilkårene, Butikken, og transaksjonene foretatt gjennom Butikken er regulert av finsk rett i den utstrekning det ikke kommer i konflikt med dine rettigheter etter norsk ufravikelig forbrukerlovgivning.

Du har rett til å fremme eventuelle tvister og meningsforskjeller angående disse generelle leveringsbetingelsene for Forbrukertvistutvalget. Vi forplikter oss til å forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet, samt å følge Forbrukertvistutvalgets beslutninger.

Hvis tvisten eller meningsforskjellen tas til retten, skal tvisten håndteres av tingretten der du bor.

Dersom forbrukerne har et problem med en næringsdrivende om et produkt eller en tjeneste de har kjøpt, kan de avgjøre tvisten utenom domstolen gjennom en alternativ løsning (ADR / ODR) prosedyre. Du kan finne EUs stort nettforum og instruksjoner her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17) Reima kundeservice

Hvis du har spørsmål om Butikken, Produktene eller bestilling og levering, kan du kontakte kundeservice på kundeservice.no@reima.com.

18) Angreskjema

Til reima.com Vestbyveien 155 1540 Vestby Norway

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende: ______________________________________________________________________________________

Avtalen ble inngått den ______________

Varen ble mottatt den _______________

Forbrukerens/forbrukernes navn:

______________________________________________________________________________________

Forbrukerens/forbrukernes adresse:

______________________________________________________________________________________

Dato: ______________

Forbrukerns/forbrukernes underskrift (dersom papirskjema benyttes)

______________________________________________________________________________________