Reima App
Earn rewards
Download on the App Store
View

Arrangør

Konkurrencen er organiseret af Reima Europe Oy (Business ID FI22042957) Karhumäentie 3, 01530 Vantaa, Finland (hereinafter: “Reima”).

Deltagerberettigelse

Kun personer over 18 år, der er bosiddende i EU, Norge, Schweiz eller Island, kan deltage i konkurrencen. Reima-medarbejdere eller deres familiemedlemmer er ikke berettiget til at deltage i aktiveringen.

Deltagelse og kåring af vinderne

Du melder dig til konkurrencen på den måde, der står på kampagne-/konkurrencesiden.

Præmie og levering

Reima udvælger 1 vinder blandt alle deltagere inden for 7 dage efter konkurrenceperiodens udløb. Vinderne får besked via e-mail. Hvis en vinder ikke er vendt tilbage til Reima inden for en uge efter at være blevet kontaktet, eller hvis den udpegede vinder ikke opfylder kravene for at deltage i konkurrencen, vil Reima vælge en ny vinder.

Præmien vil blive leveret til vinderne inden for en måned efter konkurrencens afslutning.

Behandling af personoplysninger

Reima behandler deltagernes personoplysninger med henblik på tilrettelæggelse af kampagnen og til overrækkelse af præmien. Oplysningerne fra deltagerne under kampagnen vil blive brugt til at udvælge vinderne og levere præmierne til vinderne.

Yderligere information om behandlingen af personoplysninger kan findes i Reimas privatlivspolitik, tilgængelig på https://www.reima.com/da-DK/privatlivspolitik.

Ansvar

Reima eller dets partnere er ikke ansvarlige for eventuelle ufuldstændige eller forkerte indtastninger for at deltage i kampagnen eller for eventuelle afbrydelser i datatrafik eller netværk. Reima eller dets partnere er ikke ansvarlige for skader eller udgifter, der er pådraget eller påstået at være afholdt, direkte eller indirekte, ved at deltage i kampagnen, såsom udgivelse af kampagnevideoen, indløsning eller brug af præmien. Reima eller dets partnere er heller ikke ansvarlige for manglende brug af præmien eller for, at præmien ikke når frem til vinderen på grund af for eksempel forkerte kontaktoplysninger oplyst af vinderen.

Deltagerne fritager Instagram for ethvert ansvar i forbindelse med denne kampagne.

Andre vilkår

Ved at deltage i kampagnen accepterer deltagerne at overholde disse officielle kampagneregler.

Reima forbeholder sig retten til at nægte adgang til enhver tid under eller efter kampagnen, hvis deltageren ikke opfylder ovennævnte krav, har brugt svigagtige midler til at deltage i kampagnen eller på anden måde har overtrådt disse regler.

Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre kampagnereglerne uden forudgående varsel.

Denne kampagne er ikke organiseret, sponsoreret, anbefalet eller administreret af Instagram, og denne kampagne har heller ikke nogen tilknytning til Instagram. Deltagerne accepterer dog at overholde de specifikke brugsbetingelser for disse platforme, når de deltager, ud over kampagnens regler.