Reima App
Earn rewards
Download on the App Store
View

Poszukiwanie uczestników Reima Test Patrol zostało zakończone.

Bardzo dziękujemy wszystkim wnioskodawcom ❤️ Otrzymaliśmy w sumie ponad 20 tysięcy zgłoszeń - dużo więcej niż się spodziewaliśmy! Osoby wybrane do testowania naszej odzieży zostały powiadomione w odrębnym mailu.

Kampania Reima Test Patrol trwała przez trzy tygodnie, od 2.10 do 22.10.2023. Każdego tygodnia, 26 darmowych produktów zostało przesłanych do osób, które zakwalifikowały się do udziału w kampanii Test Patrol. Udział w kampanii jest darmowy i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań.