Reima App
Earn rewards
Download on the App Store
View

#YesReima

Vi älskar att se våra produkter i sociala medier och ibland hade vi även önskat att vi kunde dela dessa foton i våra egna kanaler för att inspirera andra. Fotona publiceras då främst på respektive produktsida på vår hemsida för att ge andra kunder en bild av hur kläderna verkligen används. I vissa fall kan vi även publicera dem i en av våra andra digitala kanaler som exempelvis Instagram, Facebook och nyhetsbrev eller andra liknande ändamål för marknadsföring.

Genom att besvara vår förfrågan med hashtaggen #yesreima går du med på följande:

1. Beviljande av nyttjanderätt

Du beviljar Reima Oy ("Reima") en icke-exklusiv, avgiftsfri och global rätt, med underlicens inom Reima-gruppen, att använda bilder där du svarat med #yesreima (hädanefter omnämnt som "Bild") för ändamål gällande Reimas marknadsföring, inklusive men inte begränsat till, galleriet på hemsidan, i nyhetsbrev och i sociala medier ("Syftet").

Du befriar härmed Reima från alla skyldigheter att betala någon kompensation för att använda bilderna i samband med de syften som beskrivs ovan. Du går därmed med på att hålla Reima Oy och andra personer som agerar ombud för Reima skadelösa från alla fordringar och skulder, som uppstår i samband med Reimas användning av bilderna för ovan beskrivna syften, oberoende av deras natur.

2. Representationer och garantier

Du representerar och garanterar härmed (i) att du äger alla rättigheter till dina bilder, (ii) att du har fått tillåtelse från personer som syns i dina bilder att överföra rättigheterna i detta avtal och (iii) att Reimas användning av dina bilder inte bryter mot någon tredje parts rättigheter eller bryter mot tillämplig lagstiftning.

3. Behandling av personuppgifter

Bilder på personer kan anses vara personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslag, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR"). Reima är den registeransvarige och kommer att bearbeta dina personuppgifter (om sådana finns) när du ger bilder till oss baserat på detta avtal. Din integritet är mycket viktig för oss och vi vill vara säkra på att du känner dig trygg och informerad när du samarbetar med oss. Reima hanterar personuppgifter med största möjliga omsorg och i enlighet med tillämplig dataskyddslag. Du kan också kontrollera med oss om frågor gällande integritet och dataskydd genom att kontakta oss på: kundservice.se@reima.com

4. Löptid och uppsägning

Detta avtal börjar gälla från det datum och den tidpunkt när du svarar #yesreima på Reimas förfrågan och kvarstår tills en av parterna avslutar avtalet. Du kan säga upp avtalet genom att kontakta eller skicka ett meddelande till Reimas Instagram (@Reima), så kommer Reima upphöra att använda bilderna inom 30 dagar.