Reima App
Earn rewards
Download on the App Store
View

Arrangör

Tävlingen arrangeras av Reima Europe Oy (Organisationsnummer 2204295-7 ) Karhumäentie 3, 01530 Vantaa, Finland (hädanefter: “Reima”).

Behörighet

Endast juridiska och fysiska personer över 18 år bosatta i EU, Norge, Schweiz eller Island kan delta i tävlingen. Reima-anställda eller deras familjemedlemmar är inte berättigade att delta i tävlingen.

Deltagande och meddelande till Vinnaren

Ansökan görs genom att fylla i och skicka in formuläret i Reima appen.

För att delta i tävlingen måste deltagaren vara medlem i Reima Friends. Läs mer om Reima Friends: https://www.reima.com/sv-SE/reima-friends

Vinst och leverans

Reima väljer 1 vinnare bland alla deltagare inom 7 dagar efter att tävlingstiden avslutas. Vinnarna kommer att meddelas med e-post. Om en vinnare inte återkommit till Reima inom en vecka från det att hen blivit kontaktad, eller om den utsedda vinnaren inte uppfyller kraven för att få delta i tävlingen, utser Reima en ny vinnare.

Priset levereras till vinnarna inom en månad efter det att tävlingen är över.

Behandling av Personuppgifter

Reima behandlar deltagarnas personuppgifter i syfte att organisera kampanjen och överlämna priset. De uppgifter som deltagarna lämnar under kampanjen används för att välja ut vinnarna och överlämna priserna till vinnarna.

Mer information om behandlingen av personuppgifter finns i Reimas integritetspolicy som finns på https://www.reima.com/sv-SE/sekretesspolicy.

Ansvar

Reima eller dess samarbetspartners ansvarar inte för ofullständiga eller felaktiga uppgifter för att delta i kampanjen eller för eventuella avbrott i datatrafik eller nätverk. Reima eller dess partner är inte ansvariga för eventuella skador eller kostnader som uppstått eller påstås uppstå, direkt eller indirekt, till följd av deltagande i kampanjen, t.ex. inlösen eller användning av priset. Reima eller dess partner är inte heller ansvariga för att priset inte kan användas eller att priset inte når vinnaren på grund av till exempel felaktiga kontaktuppgifter som vinnaren har lämnat.

Andra Villkor

Genom att delta i kampanjen samtycker deltagarna till att följa dessa officiella kampanjregler.

Reima förbehåller sig rätten att vägra ett deltagande när som helst under eller efter kampanjen, om deltagaren inte uppfyller ovanstående krav, har använt sig av bedrägliga metoder för att delta i kampanjen eller på annat sätt har brutit mot dessa regler.

Arrangören förbehåller sig rätten att ändra reglerna för kampanjen utan föregående meddelande.