Mössor och hattar

Ålder (ca)
Huvudomkrets (cm) (B)
6-12 m 1-1,5 år 2-4 år 2-5 år 4-7 år 7-12 år 12-14 år
46 48 50 52 54 56 58

Handskar

Ålder (ca)
Storlek
Handens längd (cm)
Handens omkrets (cm)
0-12 m 6-18 m 1-2 år 2-4 år 4-6 år 6-8 år 8-10 år 10-12 år 12-14 år
0 1 2 3 4 5 6 7 8
8 9 10 11,5 13 14 15 16 17
10 11,5 12,5 13,5 15 16 17 17,5 18

Baby tossor

Ålder (ca)
Storlek
Yttersulans längd (cm)
0-12 m 6-18 m 1-2 år
0 1 2
10-12 12-14 16

Märk vänligen, att innersulans längd är ca 0,5-1 cm kortare än yttersulan, beroende på vadderingen.