Jämför produkter
Framtiden
Framtiden

Produktens livscykel

 • Återvinning utgör en stor utmaning i funktionella plagg. Reima ska fortsätta att arbeta för att göra plagg som är ännu enklare att återvinna. Till exempel plagg som är gjorda av ett sorts material – för att hela plagget ska kunna återvinnas utan tidskrävande manuell separering och sorteringsprocesser
 • Utöver plagg av ett material, ska vi börja samarbeta med experter på avfallshantering för att förbättra återvinning genom design.
 • Återvinning utgör en stor utmaning i funktionella plagg. Reima ska fortsätta att arbeta för att göra plagg som är ännu enklare att återvinna. Till exempel plagg som är gjorda av ett sorts material – för att hela plagget ska kunna återvinnas utan tidskrävande manuell separering och sorteringsprocesser
 • Utöver plagg av ett material, ska vi börja samarbeta med experter på avfallshantering för att förbättra återvinning genom design.

Verksamheten

 • Inspirerade av WWF:s Green Office-certifiering i våra kontor i Finland och det fortsatta deltagandet, ska vi skapa ett Reima Green Office-program för alla våra kontor för att minska miljöeffekterna av vår egen verksamhet.
 • Vi ska publicera en lista över ämnen som omfattas av begränsningar, för att göra allt mer lättillgängligt och öppet.
 • Inspirerade av WWF:s Green Office-certifiering i våra kontor i Finland och det fortsatta deltagandet, ska vi skapa ett Reima Green Office-program för alla våra kontor för att minska miljöeffekterna av vår egen verksamhet.
 • Vi ska publicera en lista över ämnen som omfattas av begränsningar, för att göra allt mer lättillgängligt och öppet.

Konsument- och samhällsförbindelser

 • Vi kommer att samarbeta med Protect Our Winters (POW) Finland för att motverka klimatförändringen och främja snösporten!
 • Vi ska fortsätta att inspirera familjer till utomhusaktiviteter, till exempel genom Reima Cities som kommer att expandera till länder utanför Finland under 2019.
 • Vi kommer att samarbeta med Protect Our Winters (POW) Finland för att motverka klimatförändringen och främja snösporten!
 • Vi ska fortsätta att inspirera familjer till utomhusaktiviteter, till exempel genom Reima Cities som kommer att expandera till länder utanför Finland under 2019.

Vi kommer att fortsätta att främja mänskliga rättigheter som medlemmar i amfori BSCI:s rådgivande medlemsnämnd. Amfori BSCI är en världsledande internationell branschorganisation och en av världens största tredjepartsrevisorer.

Användning och återvinning

 • Arbeta för att förlänga livslängden hos Reimas produkter genom att hitta ännu mer hållbara och återvinningsbara material.
 • Organisera kampanjer om återtagning/återvinning i Reimas butiker.
Användning och återvinning
Användning och återvinning