Jämför produkter
Framtiden
Framtiden

Forskning och utveckling

 • Vi ska fortsätta att forska och utveckla material för barnkläder som skyddar mot kyla och väta.
 • Vi ska utveckla bättre och effektivare lösningar för avfallshantering i hela leveranskedjan.
 • Vi ska undersöka möjligheterna att använda återvunna tyger, med förbehållet att materialet måste uppfylla Reimas kvalitetskrav när det gäller funktion och slitstyrka.
 • Vi ska fortsätta att forska och utveckla material för barnkläder som skyddar mot kyla och väta.
 • Vi ska utveckla bättre och effektivare lösningar för avfallshantering i hela leveranskedjan.
 • Vi ska undersöka möjligheterna att använda återvunna tyger, med förbehållet att materialet måste uppfylla Reimas kvalitetskrav när det gäller funktion och slitstyrka.

Leverantörskedjan

 • Vi ska undersöka möjligheten att använda tågtransporter på vissa rutter.
 • Öka mängden av BSCI (eller annat sådant system) reviderade produktionsenheter stadigt varje år, med ett mål på 100 % täckning.
 • Vi ska undersöka möjligheten att använda tågtransporter på vissa rutter.
 • Öka mängden av BSCI (eller annat sådant system) reviderade produktionsenheter stadigt varje år, med ett mål på 100 % täckning.

Försäljning och kommunikation

 • Utbilda samtliga anställda och i synnerhet kundtjänstpersonalen i hållbarhetsfrågor.
 • Hitta internationella partner för att främja barnens fria lek och friluftsliv.
 • Göra vår första hållbarhetsredovisning från år 2017 under år 2018.
 • Utbilda samtliga anställda och i synnerhet kundtjänstpersonalen i hållbarhetsfrågor.
 • Hitta internationella partner för att främja barnens fria lek och friluftsliv.
 • Göra vår första hållbarhetsredovisning från år 2017 under år 2018.

Användning och återvinning

 • Arbeta för att förlänga livslängden hos Reimas produkter genom att hitta ännu mer hållbara och återvinningsbara material.
 • Organisera kampanjer om återtagning/återvinning i Reimas butiker.
Användning och återvinning
Användning och återvinning