Lugna lekar

Gissa och spring

minst 3 deltagare


I denna lek är vinnaren inte den som springer snabbaste, utan den som är bäst på att gissa sin egen hastighet. Alla deltagare gissar hur länge det kommer att ta för dem att springa ett avstånd mellan två punkter. Sedan springer alla sträckan och ser hur nära gissningen de kom. Deltagarna försöker förbättra förmågan att uppskatta hur länge det tar för dem at springa det givna avståndet.

Snöängel

minst 1 deltagare


Denna vinterlek är välkänd speciellt i Danmark och Finland. Ligg på din rygg i den mjuka nysnön. Rör på dina ben och armar för att rita en ängel med vingar. Du kan sedan dekorera din ängel: ge den hår, ögon och mun genom att använda stenar, pinnar eller barr – vad som helst som du kan hitta. Du kan också placera ett ljus i ängelns hand.

Spegel

minst 3 deltagare


Deltagarna ritar ett långt sträck på marken ungefär 20 steg från väggen. En av deltagarna får vara spegel. Spegeln står vid väggen och resten av deltagarna bakom sträcket. Spegeln vänder ryggen mot de andra. Då spegeln är vänd mot väggen, och inte ser de andra deltagarna får de röra sig mot väggen till exempel smygande. Alltid då spegeln vänder sig, skall man stanna så snabbt som möjligt. Om spegeln ser någon röra sig, ropar spegeln upp namnet på denna spelare. Den som blivit sedd skall gå tillbaka till sträcket och börja om leken. Vinnaren i leken blir den som först kan röra vid väggen utan att spegeln märkt det. Vinnaren får vara spegel under följande omgång.

Färg

minst 3 deltagare


I denna klassiska finska lek kan både familjens yngsta och äldsta vara med. En av deltagarna är “färgen” och står med ryggen vänd mot de andra som står bakom ett sträck ungefär 20 meter från färgen. Färgen ropar ”Personen som är klädd i rött får ta tre mellanstora björn-steg framåt!” eller en variation av detta tema. Färgerna ändras varje gång och också typen av steg kan man variera – till exempel, ett jätte stort steg, ett litet mus steg osv. Segraren i leken blir den som först rör färgen och ropar ”FÄRG!”. Vinnaren får vara färgen under följande omgång.