Jämför produkter
Produktion och distribution
Produktion och distribution

Vi stöder och övervakar våra leverantörer och agenter

Reima har produktion i flera olika länder. De flesta av våra produkter kommer från Kina. Övriga produktionsländer är Vietnam, Indien, Sri Lanka, Taiwan, Italien och Finland.

Vi känner alla våra leverantörer väl. Det finns inga agenter mellan oss och dem, vi arbetar direkt med fabrikerna. Vi känner också våra tygproducenter: vi samarbetar med dem för att utveckla våra tyger, deras strukturer, färger och finish. Vi raffinerar också våra mönster hela vägen till produktion tillsammans med dem. Detsamma gäller för de flesta av våra skor.

Alla leverantörer och agenter som producerar varor för Reima måste förbinda sig att uppfylla eller överträffa kraven i Reimas "Code of Conduct". Denna omfattar bl.a. följande områden inom socialt ansvar och mänskliga rättigheter: överensstämmelse med lokal lagstiftning, förbud mot barn- eller tvångsarbete, löner och förmåner, arbetstider, förebyggande av diskriminering, trakasserier och övergrepp, föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar, hälso- och säkerhetsfrågor, etiska riktlinjer.

Reimas operativa handbok guidar alla leverantörer

Vår handbok är framtagen för att förbättra samarbetet och innehåller en beskrivning av alla krav som måste uppfyllas innan samarbetet kan påbörjas, så som instruktioner om kvalitetssäkring, företagens sociala ansvar och produktsäkerhet.

Vi övervakar vår tillverkning noga

Reima övervakar och övervakar alla leverantörer i produktionskedjan regelbundet: I utvecklingsländerna besöker vårt eget kvalitetsteam varje produktionsanläggning som tillverkar kläder eller skor minst fyra gånger om året och i övriga fabriker minst en gång per år. Reima utför kvalitetsrevisioner såväl innan som under produktionen och vidtar baserat på dessa resultat de åtgärder som krävs för att förbättra arbetsförhållandena eller kvaliteten vid produktionsenheterna.

Reima är medlem i BSCI (Business Social Compliance Initiative). BSCI-medlemskapet kräver regelbunden revision av tredje part av neutral revisor. En neutral granskare som utses av BSCI intervjuar fabrikernas ledning och utför slumpmässiga kontroller av arbetsförhållandena, detta sker regelbundet, vanligen en gång per år. Reima arbetar i långsiktiga partnerskap och kräver att varje ny underleverantör deltar i detta revisionssystem eller motsvarande. Reima har också anslutit sig till Accordavtalet vars mål är att förbättra textilindustrins säkerhet i Bangladesh.

Inom logistik är det långsamt som gäller

De mest miljövänliga alternativen analyseras och flygfrakter undviks. Längre transporter sker vanligtvis via sjöfrakt. På land använder vi även långtradartransporter.

Viktiga samarbeten

BSCI

Accord