Försäljning och kommunikation

Vi vill vara till hjälp för barnfamiljer

I all vår kommunikation, vill vi lyfta fram vårt uppdrag: Reima garanterar barn friheten att vara aktiva i alla väder, säkert och bekymmersfritt. För att hjälpa oss i detta arbete, letar vi efter partners som delar våra värderingar och mål.

Baserat på våra värderingar vi vill kommunicera vårt ansvar på ett aktivt och öppet sätt. En viktig del av detta är att erbjuda konsumenterna information som hjälper dem att på ett hållbart sätt använda och ta hand om Reima® produkter.

Vi utför även kampanjer för att förlänga livslängden för våra produkter, samt främja deras återanvändning och återvinning.

För att göra detta på bästa sätt behöver vi information från användare av våra produkter. Vi får värdefull respons från barnens föräldrar genom olika butiksevenemang och i kundservicen i vår webshop. Vi för en kontinuerlig diskussion med familjer genom Testpatrullen, Reima Friends och sociala medier. Dessutom är vårt Reima Lab-samfund som bäst öppet för nya klubbmedlemmar, som önskar att dela med sig sina åsikter och erfarenheter för att hjälpa oss utveckla våra produkter och vår service.