Reima i dag
corporate_header_mobile.jpg

REIMA IDAG

Reima är världens ledande varumärke för funktionella barnkläder. Vårt uppdrag är att uppmuntra barn att upptäcka rörelseglädjen. Vår affärsidé är att erbjuda kläder av god kvalitet, året runt, från topp till tå, för aktiva barn i åldrarna 0 till 12 år. Funktionalitet, säkerhet, hållbarhet och innovation är grundläggande värden i Reimas design. Vi fokuserar på aktiva barns behov för att kunna erbjuda föräldrar relevanta lösningar vid rätt tidpunkt med ständig tonvikt på hantering av produktlivslängd.

REIMA IDAG

Reima är världens ledande varumärke för funktionella barnkläder. Vårt uppdrag är att uppmuntra barn att upptäcka rörelseglädjen. Vår affärsidé är att erbjuda kläder av god kvalitet, året runt, från topp till tå, för aktiva barn i åldrarna 0 till 12 år. Funktionalitet, säkerhet, hållbarhet och innovation är grundläggande värden i Reimas design. Vi fokuserar på aktiva barns behov för att kunna erbjuda föräldrar relevanta lösningar vid rätt tidpunkt med ständig tonvikt på hantering av produktlivslängd.

REIMA INTERNATIONELLT

2016 uppgick Reimas nettoförsäljning till cirka 85 miljoner euro. Sedan 2012 har vår årliga volymtillväxt varit tvåsiffrig. I dag kommer 80 % av nettoförsäljningen från internationella marknader i över 70 länder på tre kontinenter. Ryssland är vår största marknad följt av Finland, Norge och Sverige. Lanseringen på den nordamerikanska marknaden skedde 2016 via Kanada följt av USA-marknaden hösten 2017. I Asien är Kina vår strategiska tillväxtmarknad. Reima sysselsätter omkring 300 personer varav cirka 120 i Finland. Vi har egna försäljningsenheter i sju länder och en inköps- och kvalitetsenhet med 35 anställda i Shanghai, Kina.

Grossisthandeln är Reimas primära försäljningskanal. Förutom grossisthandeln har vi direktkanaler till konsumenterna både som egna butiker och webshopar. I dag står dessa för cirka 25 % av vår nettoförsäljning. Sammanlagt finns det över 40 Reima-butiker i Finland, Sverige, Ryssland och Kina som drivs av oss själva eller av våra partner. Dessutom finns det omkring 40 shop-in-shops på våra huvudmarknader.

Reimas vision är att vara världens mest populära och lönsamma varumärke inom premiumkategorin av funktionskläder för barn.

Reima blir globalt

REIMA INTERNATIONELLT

2016 uppgick Reimas nettoförsäljning till cirka 85 miljoner euro. Sedan 2012 har vår årliga volymtillväxt varit tvåsiffrig. I dag kommer 80 % av nettoförsäljningen från internationella marknader i över 70 länder på tre kontinenter. Ryssland är vår största marknad följt av Finland, Norge och Sverige. Lanseringen på den nordamerikanska marknaden skedde 2016 via Kanada följt av USA-marknaden hösten 2017. I Asien är Kina vår strategiska tillväxtmarknad. Reima sysselsätter omkring 300 personer varav cirka 120 i Finland. Vi har egna försäljningsenheter i sju länder och en inköps- och kvalitetsenhet med 35 anställda i Shanghai, Kina.

Grossisthandeln är Reimas primära försäljningskanal. Förutom grossisthandeln har vi direktkanaler till konsumenterna både som egna butiker och webshopar. I dag står dessa för cirka 25 % av vår nettoförsäljning. Sammanlagt finns det över 40 Reima-butiker i Finland, Sverige, Ryssland och Kina som drivs av oss själva eller av våra partner. Dessutom finns det omkring 40 shop-in-shops på våra huvudmarknader.

Reimas vision är att vara världens mest populära och lönsamma varumärke inom premiumkategorin av funktionskläder för barn.

Reima blir globalt
Reima blir digitalt

REIMA DIGITALT

Digitaliseringen är central i Reimas strategi. Vår nettoförsäljning via våra egna digitala kanaler beräknas uppgå till omkring 13 % av den totala omsättningen 2017. Men digitaliseringen handlar inte bara om försäljningen för oss. Den berör hela värdekedjan och gör det möjligt för oss att etablera nya affärsmodeller för att serva våra kunder ännu bättre. 2016 lanserade vi vår första digitala produkt i samarbete med Suunto – aktivitetsensorn ReimaGO. Konceptet uppmuntrar barn att bli mer aktiva i enlighet med vårt uppdrag. Som en del av vår digitala strategi förvärvade vi i december 2016 det nyetablerade företaget Finnish Baby Box. Nästa steg är att utöka med fler tjänster som ytterligare kan förenkla köpprocessen och vardagen för våra kunder.

REIMA DIGITALT

Digitaliseringen är central i Reimas strategi. Vår nettoförsäljning via våra egna digitala kanaler beräknas uppgå till omkring 13 % av den totala omsättningen 2017. Men digitaliseringen handlar inte bara om försäljningen för oss. Den berör hela värdekedjan och gör det möjligt för oss att etablera nya affärsmodeller för att serva våra kunder ännu bättre. 2016 lanserade vi vår första digitala produkt i samarbete med Suunto – aktivitetsensorn ReimaGO. Konceptet uppmuntrar barn att bli mer aktiva i enlighet med vårt uppdrag. Som en del av vår digitala strategi förvärvade vi i december 2016 det nyetablerade företaget Finnish Baby Box. Nästa steg är att utöka med fler tjänster som ytterligare kan förenkla köpprocessen och vardagen för våra kunder.

Reima blir digitalt