Design och produktutveckling

Reimas har höga säkerhetskrav

Reima kombinerar högsta möjliga säkerhetsstandarder med bästa möjliga funktionalitet. Reima-produkterna är säkra och uppfyller kraven i standarden SS-EN 14682 (Barnkläders säkerhet). Reima verkar också aktivt i arbetsgruppen för säkerhet i barnkläder i den europeiska standardiseringskommittén (CEN) och är medlem i standardiseringsorganisationen för klädindustrin.

Säkerhetsfrågorna har mycket hög prioritet när vi designar våra produkter: Alla detaljer i Reima®-produkterna är noggrant genomtänkta. Alla dekorationer måste vara säkra och om möjligt förbättra säkerheten (t.ex. i form av reflexer).

Samtliga produkter är testade både i laboratorium och i användning

Reima®-produkternas funktion och bekvämlighet testas av barn. Reima Testpatrull grupperna testar testar våra plagg under verkliga förhållanden. Reima samarbetar även med förskolor i Finland som hjälper oss att testa våra produkter.

Produkternas funktionella egenskaper är anpassade till barnens behov och ålder.

Vi utvecklar produktinnovationer

Vi undersöker sätt att förbättra barnsäkerheten och uppmuntra barn att vara mer aktiva med hjälp av ny bärbar teknik. Det senaste resultatet av detta utvecklingsarbete är vårt nya ReimaGO koncept.