Jämför produkter
Aktiva lekar
Aktiva lekar

Dessa sportiga lekar inkluderar massor med aktivitet och kul. Gör det ännu roligare genom att tävla i vatten eller snö. Rosiga kinder samt ett rejält energy boost är garanterat!

Kalle Anka tafatt

minst 4 deltagare


Kalle Anka tafatt är som den originella tafattleken men rörlighet och bra minne behövs för att klara sig. När personen som är tagaren försöker ta fast de andra, skall de snabbt huka sig ned och ropa en karaktärs namn från Kalle Anka. Om de inte hinner sätta sig på huk i god tid eller upprepar en karaktärnamn som redan har blivit sagt, blir spelaren tagare. TIPS: du kan också välja andra karaktärer – till exempel karaktärer från Harry Potter-filmerna eller namn på karaktärer från sagoböcker.

Kramtafatt

minst 3 deltagare


I kramtafatt klarar du dig undan genom att – ja, kramas, såklart! Lek i trädgården eller i en park där det är säkert att springa omkring även när man är för uppspelt för att se sig för. En av deltagarna jagar de andra och försöker fånga dem. De som blir jagade kan rädda sig undan genom att krama någon eller flera av de andra deltagarna. Det är bara i själva kramögonblicket man är säker. Sedan är det dags att springa i väg igen! Om den som jagar fångar någon som inte kramas just då, blir det den fångade som får jaga de andra!

Spräcka ballonger

minst 1 deltagare


En väldigt bra lek för att bli av med ballongerna efter en fest. Barnen står i en ring hand i hand. Ballongerna placeras i mitten av ringen. På “gå” får barnen börja spräcka ballongerna med sina fötter. Alla försöker spräcka så många ballonger som möjligt och på samma gång hindra de andra från att hinna spräcka mer! Den som spräckt flest ballonger är vinnaren.

Kedjan

minst 5 deltagare


En av barnen är tagare. Direkt någon blir tagen tar de hand i hand och fortsätter jaga de andra. Kedjan måste hållas hel och endast första och sista delen av kedjan får ta fast de andra spelarna. Leken fortsätter tills alla blivit tagna.

Drakens svans

minst 5 deltagare


Det här är en traditionell kinesisk lek och är fantastisk om ni leker den på en stor öppen plats. Barnen ställer sig i ett led och lägger sina händer på axlarna på personen framför sig. Det första barnet i kedjan är drakens huvud och det sista barnet blir drakens svans. Leken går ut på att drakens huvud ska fånga drakens svans, vilket inte är så lätt som det låter! Barnen bakom drakens huvud måste försöka hindra draken från att fånga svansen genom att samarbeta och röra sig hit och dit över den öppna ytan så det blir svårare för draken att fånga sin svans. När draken lyckas fånga sin svans blir barnet som var drakhuvudet drakens svans och ett nytt barn blir drakhuvud och leken börjar om igen!

10 pinnar på plankan

minst 3 deltagare


Denna klassiska sommarlek börjar med att man har en planka lagd över en sten, och på plankan tio pinnar. En trampar hårt på den andra plankändan så att pinnarna flyger upp i luften. När detta är gjort springer alla utom den som är bliven och gömmer sig. Den som är bliven skall sätta pinnarna på plankan igen, och sedan börja leta efter de andra. När han eller hon har sett någon springer, springer han/hon fram till plankan och ropar att personen är hittad. Den upphittade måste då komma fram, och är ute ur leken tills den blivna har hittat alla eller någon har räddat spelarna. Man räddar genom att springa fram till plankan och stampa på ändan så att pinnarna flyger upp igen, och då får alla springa och gömma sig igen medan den som är bliven plockar tillbaka pinnarna och börjar leta på nytt. Första spelaren som är hittad är bliven.

Skog tafatt

minst 4 deltagare


Alla barn väljer ett träd som är deras skydd. Tagaren har inte ett träd. När tagaren ropar “Huset brinner – dags att byta” skall alla springa till ett annat träd. Barnet som var tagare försöker nu springa till ett ledigt träd. Den som inte hinner fram till ett ledigt träd blir tagare. Denna version av tafatt är välkänd iallafall i Tyskland och Finland.