Przyszłość

Cykl życia produktów

  • W kontekście odzieży wyczynowej sporym wyzwaniem jest recykling materiałów. Celem Reima jest produkowanie odzieży z materiałów łatwych do ponownego wykorzystania, takich jak tkaniny jednogatunkowe. Dzięki temu rozwiązaniu odzież można poddać recyklingowi z pominięciem czasochłonnych procesów związanych z separowaniem i sortowaniem.
  • Poza inicjatywą związaną z wykorzystywaniem tkanin jednogatunkowych planujemy współpracę z ekspertami ds. gospodarki odpadami, aby zwiększyć potencjał recyklingowy naszych produktów przez inteligentne projektowanie.

Operacje

  • Zainspirowani udziałem w programie WWF Green Office i certyfikatami przyznanymi naszym biurom w Finlandii zamierzamy stworzyć własny program „zielonych biur” Reima, aby ograniczyć wpływ naszej działalności na środowisko.
  • Opublikujemy „Listę substancji zabronionych”, aby była łatwiej dostępna.

Relacje z konsumentami i społecznością

  • Podejmiemy współpracę z organizacją Protect Our Winters (POW) Finland, aby zapobiegać zmianom klimatycznym i dbać o odpowiednie warunki dla sportów zimowych.
  • Będziemy nieustannie zachęcać do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu w gronie rodzinnym za pośrednictwem usługi Reima Cities, która w 2019 zostanie udostępniona także poza Finlandią.

Jako członkowie amfori BSCI Member Advisory Council będziemy dalej promować inicjatywy związane z ochroną praw człowieka. Amfori BSCI to nie tylko ważne globalne stowarzyszenie biznesowe, ale także jedna z największych organizacji przeprowadzających audyty u producentów dostarczających wyroby do przedsiębiorstw.

Używanie i recykling