Porównaj produkty
Przyszłość
Przyszłość

Badania i rozwój

 • Kontynuacja rozpoczętych badań nad materiałami pod kątem przeznaczenia produktu, np. komfortu termicznego i odporności na warunki atmosferyczne, z myślą o bezpiecznej zabawie na dworze.
 • Poszukiwanie wydajnych rozwiązań umożliwiających lepsze zarządzanie odpadami w całym łańcuchu dostaw.
 • Badanie możliwości wykorzystania materiałów pochodzących z recyclingu, o ile spełniają standardy jakości firmy Reima pod względem funkcjonalności i wytrzymałości.
 • Kontynuacja rozpoczętych badań nad materiałami pod kątem przeznaczenia produktu, np. komfortu termicznego i odporności na warunki atmosferyczne, z myślą o bezpiecznej zabawie na dworze.
 • Poszukiwanie wydajnych rozwiązań umożliwiających lepsze zarządzanie odpadami w całym łańcuchu dostaw.
 • Badanie możliwości wykorzystania materiałów pochodzących z recyclingu, o ile spełniają standardy jakości firmy Reima pod względem funkcjonalności i wytrzymałości.

Łańcuch dostaw

 • Sprawdzanie możliwości korzystania z transportu kolejowego na niektórych trasach
 • Zwiększanie liczby jednostek produkcyjnych kontrolowanych przez organizację BSCI każdego roku tak, by wszyscy dostawcy podlegali audytowi
 • Sprawdzanie możliwości korzystania z transportu kolejowego na niektórych trasach
 • Zwiększanie liczby jednostek produkcyjnych kontrolowanych przez organizację BSCI każdego roku tak, by wszyscy dostawcy podlegali audytowi

Sprzedaż i komunikacja

 • Przeszkolenie wszystkich pracowników Reima, a zwłaszcza osób odpowiedzialnych za obsługę klienta, w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Znalezienie międzynarodowych partnerów, którzy razem z nami będą promować swobodną zabawę i zajęcia na dworze dla dzieci
 • W roku 2018 Reima po raz pierwszy opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju.
 • Przeszkolenie wszystkich pracowników Reima, a zwłaszcza osób odpowiedzialnych za obsługę klienta, w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Znalezienie międzynarodowych partnerów, którzy razem z nami będą promować swobodną zabawę i zajęcia na dworze dla dzieci
 • W roku 2018 Reima po raz pierwszy opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju.

Używanie i recykling

 • Nieustanna praca nad wydłużaniem cyklu życia produktów Reima® poprzez znajdowanie jeszcze trwalszych i łatwiej poddawanych recyklingowi materiałów
 • Organizowanie akcji zbiórki starych ubrań/kampanii recyklingowych w sklepach Reima®
Używanie i recykling
Używanie i recykling