Łańcuch dostaw

Wspieramy naszych dostawców i agentów

Reima współpracuje z partnerami produkcyjnymi w wielu krajach. Większość naszych produktów pochodzi z Chin. Inne kraje pochodzenia to Wietnam, Indie, Sri Lanka, Tajwan, Włochy i Finlandia. Standard oferowanych przez nich produktów.

Współpracujemy z naszymi zaufanymi i sprawdzonymi dostawcami bezpośrednio, bez udziału pośredników. Dobrze znamy również producentów naszych tkanin: współpracujemy z nimi nad rozwojem naszych tkanin, ich struktur, kolorów oraz  wykończeń. Ponadto wraz z nimi stale udoskonalamy nasze tkaniny,  począwszy od wzornictwa, a kończąc na produkcji. To samo dotyczy cholewek oraz podeszew większości modeli naszego obuwia.

Wszyscy dostawcy i przedstawiciele produkujący towary dla firmy Reima muszą zobowiązać się do spełniania lub przekraczania wymagań zawartych w kodeksie postępowania firmy Reima. Kodeks postępowania obejmuje np. następujące obszary przestrzegania norm społecznych i praw człowieka: wszyscy dostawcy muszą przestrzegać praw obowiązujących w ich własnym kraju Wykorzystanie pracy dzieci lub pracy przymusowej Wynagrodzenia i dodatki Godziny pracy Dyskryminacja, prześladowanie lub znęcanie się Swoboda stowarzyszania się i negocjacji zbiorowych Bezpieczeństwo i higiena pracy Postępowanie etyczne

Podręcznik operacyjny firmy Reima dla wszystkich dostawców

Podręcznik został stworzony w celu poprawy współpracy. Określa wszystkie wymagania, które należy spełnić przed rozpoczęciem współpracy, m.in. dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu, bezpieczeństwa oraz jakości materiałów.

Monitorowanie zrównoważonego procesu produkcji

Firma Reima regularnie monitoruje i nadzoruje dostawców w łańcuchu dostaw. Firma odwiedza każdy zakład produkcyjny co najmniej raz w roku. Firma Reima przeprowadza audyt jakościowy przed produkcją i w jej trakcie oraz na podstawie oceny działań naprawczych dotyczących jednostek produkcyjnych.

Firma Reima jest członkiem międzynarodowej organizacji Business Social Compliance Initiative (BSCI). Niezależny audytor powołany przez organizację BSCI przeprowadza rozmowy z kierownictwem zakładu oraz testy losowe. Firma Reima działa w ramach długoterminowej współpracy i wymaga, aby każdy nowy podwykonawca dołączył do tego systemu audytu. Reima przystąpiła do porozumienia ACCORD, mającego na celu ochronę przeciwpożarową oraz poprawę bezpieczeństwa budynków produkcyjnych w Bangladeszu. Mimo faktu, iż nie produkujemy naszej odzieży w Bangladeszu, jesteśmy zdania, że należy wspierać lokalne inicjatywy mające na celu poprawę warunków pracy.

Logistyka

Firma analizuje wykorzystanie najbardziej ekologicznych alternatyw oraz unika transportu powietrznego. Transport międzykontynentalny odbywa się głównie na statkach, a towary wewnątrz kontynentu są przewożone ciężarówkami.

Najważniejsze partnerstwa

BSCI

Accord