Sammenlign produkter
Produksjon og distribusjon
Produksjon og distribusjon

Vi støtter og kontrollerer våre leverantører og agenter

Reima har produksjon i flere ulike land. De fleste av våre produkter kommer fra Kina. Øvrige produksjonsland er Vietnam, India, Sri Lanka, Taiwan, Italia og Finland.

Vi kjenner alle våre leverandører godt. Det finnes ingen agenter mellom oss og dem, vi arbeider direkte med fabrikkene. Vi kjenner også våre produsenter av materiale, vi samarbeider med dem for å utvikle våre stoff, deres struktur, farger og finish. Vi raffinerer også våre mønster hele veien til produksjon sammen med dem. Det samme gjelder for de fleste av våre sko.

Alle leverandører og byråer som produserer varer for Reima, må oppfylle eller overgå kravene i Reimas etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene dekker blant annet følgende områder knyttet til sosiale forhold og menneskerettigheter: samsvar med lover lover og regler i sitt eget land, forbud mit barnearbeid og tvangsarbeid, lønn og kompensasjon, arbeidstider, forbud mot diskriminering, trakassering og mishandling, organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger, helse og sikkerhet samt etiske retningslinjer.

Se Reimas etiske retningslinjer

Reima Restricted Substances listen begrenser bruken av kjemikalier i produksjonen.

Vår liste over begrensede stoffer (RSL) er basert på EUs kjemikalieregulering (REACH), men er enda strengere enn REACH. For eksempel tillater vi ikke at PFC (perfluorkarboner) brukes på de samme produksjonslinjer hvor våre klær blir laget, for å minimere risikoen for forurensning.

For å sikre at våre stoffprodusenter overholder RSL utfører vi regelmessige tilfeldige tester på produkter og materialer. Den finske toll- og produktsikkerhetsmyndigheten blindtester og regelmessig produktene.

Hvis du er interessert i kjemikalier, eller undrer på et bestemt fargestoff, kan du lese den detaljerte oppdaterte RSL ved å laste den ned nedenfor.

Se Reimas RSL

Vi overvåker produksjonen nøye

Reima overvåker og veileder alle leverandører i produksjonskjeden på regelmessig basis, og besøker hvert produksjonssted minst én gang hvert år. Reima kontrollerer produksjonsstedene både før og under produksjonen, og iverksetter eventuelle korrigerende tiltak for å forbedre arbeidsforholdene og kvalitet.

Reima er medlem av det internasjonale amfori Business Social Compliance Initiative (tidligere BSCI). Amforimedlemskap krever periodisk tredjepartskontroll av en nøytral kontrollør. Reima har langvarige samarbeid, og det stilles derfor krav til nye underleverandører om å bli med i dette kontrollsystemet. Reima er med på Accord-avtalen som har til hensikt å øke brann- og bygningssikkerhet i Bangladesh. Selv om vi ikke har noen produksjon i Bangladesh for øyeblikket, føler vi det er veldig viktig å støtte lokale initiativ for å forbedre arbeidernes vilkår.

Raskest er ikke alltid best

Vi analyserer de mest miljøvennlige fraktalternativene, og unngår flyfrakt. Ved frakt mellom kontinentene bruker vi hovedsakelig skipsfart, mens vi innad på kontinentene også benytter oss av lastebiltransport.

Viktige partnere

amfori

Accord

Leverandørliste

Vi tror på åpenhet og har offentligjort våre leverandører av ferdige varer for 2020. Vi oppdaterer listen to ganger i året.

Se Reimas leverandørliste