Design og produktutvikling

Vi har har høye sikkerhetskrav

Reima jobber for å kunne tilby høyest mulig sikkerhetsstandard og mest mulig funksjonelle plagg. Våre produkter skal være trygge å bruke, i henhold til den europeiske standarden Sikkerhet ved barneklær (EN 14682). Reima er aktiv i arbeidsgruppen for sikkerhet ved barneklær i den europeiske standardiseringskomiteen (CEN).

Sikkerhetsmessige forhold er nøye gjennomtenkt i designprosessen: Alt i Reima®-produktene er der av en grunn. Dekorasjonene på plaggene må være trygge, og gjerne også fremme sikkerheten (for eksempel reflekser).

Alle vår produkter blir testet i laboratorium og i feltet

Reima®-produktenes funksjon og brukervennlighet er testet av barn. Reimas testpatruljer er grupper som har som oppgave å teste plaggene i feltet. Reima samarbeider også med finske barnehager om utendørstesting.

Produktenes funksjonelle egenskaper er designet for å samsvare med barnas alder og behov.

Vi utvikler produktinnovasjoner

Vi leter hele tiden etter metoder for å øke barns sikkerhet og oppfordre barn til å være mer aktive ved hjelp av ny, kroppsbåret teknologi. Det nyeste resultatet av dette arbeidet er vårt nye ReimaGO-konsept.

Viktige partnere

Barnehager, barna i Reimas testpatrulje og deres foreldre

Den europeiske arbeidsgruppen for sikkerhet ved barneklær

Suunto

Swedish Standards Institute SIS