Reima App
Earn rewards
Download on the App Store
View

Arrangør

Konkurransen arrangeres av Reima Europe Oy (Organisasjonsnummer 2204295-7) ) Karhumäentie 3, 01530 Vantaa, Finland (heretter: “Reima”).

Kvalifisering

Kun juridisk kompetente fysiske personer over 18 år og med bosted innenfor EU, Norge, Sveits eller Island kan delta i denne konkurransen. Ansatte i Reima eller deres familiemedlemmer er ikke kvalifiserte til å delta i konkurransen.

Deltagelse og kåring av vinnere

Hele skjemaet må være utfylt for at besvarelsen skal anses som gyldig, og søkeren må derfor oppgi følgende informasjon: e-postadresse

Reima trekker 1 vinner blant alle deltakerne etter at konkurransen er avsluttet. Vinnerne kommer til å bli kontaktet på e-post etter at kampanjen er over. Dersom vinneren ikke svarer på henvendelsen etter en uke, trekkes en ny vinner i den forrige vinnerens sted.

Premie og levering

Premien skal være levert til vinnerne innen en måned etter at konkurransen er over.

Behandling av personlig informasjon

Reima behandler deltagernes personlige informasjon for organisering av kampanjen, og for overlevering av premien. Informasjonen gitt av deltagerne under kampanjen vil bli brukt til å trekke ut vinnere, og til å levere premien til vinnerne.

Ytterligere informasjon om behandling av personlige data kan man finne i Reimas personvern, tilgjengelig på https://www.reima.com/nb-NO/personvernregler.

Reima forholder seg retten til å endre reglene som står her på siden.

Ansvar

Reima og deres partnere holdes ikke ansvarlig for uferdige eller ukorrekte innganger for å delta i kampanjen, eller noen form for forstyrrelser i datatrafikk eller nettverk. Reima og deres partnere er ikke ansvarlige for skader eller utgifter eller påståtte skader eller utgifter som påløper direkte eller indirekte, ved deltagelse i kampanjen, innhenting eller bruk av premien. Reima og deres partnere er heller ikke ansvarlige for noen form for feil bruk av premien, eller at premien ikke når fram til vinnerne pga f.eks feil kontaktinformasjon gitt av vinneren selv.

Deltagerne fritar Instagram fra alt ansvar i henhold til denne kampanjen.

Andre vilkår

Ved å delta i kampanjen, godtar deltagerne disse offisielle kampanje reglene.

Reima reserverer rettigheten til å nekte deltaglese til enhver tid, både under og etter kampanjeperioden, hvis deltagerne ikke møter de ovenstående vilkårene, har brukt uredelige hensikter for å bli med i konkurransen, eller har på andre måter brutt reglene. Arrangøren reserverer rettighetene til å endre kampanjereglene uten å varsle på forhånd.

Denne kampanjen er ikke arrangert, sponset, anbefalt eller administrert av Instagram, og har heller ingen assosiasjon til Instagram. Likevel, må alle deltagere godta å følge de spesifikke regler for bruk av denne plattformen når de deltar, i tillegg til kampanjereglene.