Tuotanto ja jakelu

Tuemme ja valvomme yhteistyökumppaneitamme

Reimalla on valmistusta useissa eri maissa. Suurin osa tuotteista tuotetaan Kiinassa. Muita valmistusmaita ovat Vietnam, Intia, Sri Lanka, Taiwan, Italia ja Suomi.

Tunnemme kaikki sopimusvalmistajamme hyvin. Reima ja tehtaiden välillä ei ole agenttia, eli toimimme suoraan tehtaiden kanssa. Tunnemme myös kankaiden tuottajat: kehitämme pohjakankaita, niiden värejä ja viimeistyksiä yhteistyössä kangasvalmistajien kanssa. Jalostamme omat painokuosimme heidän kanssaan tuotantoon asti. Sama pätee myös useimpien jalkineiden päällisiin ja pohjiin.

Reiman eettinen ohjeisto Code of Conduct luo puitteet kaikkien sopimushankkijoiden ja uusien yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävälle työlle. Kaikkien Reima®-tuotteita valmistavien sopimushankkijoiden ja kumppanien on sitouduttava noudattamaan eettistä ohjeistoamme. Siinä määritellään mm. seuraavia työolosuhteisiin ja ihmisoikeuksiin liittyviä asioita: Maan lakien noudattaminen, lapsi- ja pakkotyövoiman käytön kielto, palkat ja edut, työaika, syrjinnän ja hyväksikäytön kielto, yhdistymisvapaus ja työehtosopimukset, terveys ja turvallisuusasiat ja eettinen ohjeistus.

Reiman rajoitettujen aineiden lista (RSL) rajoittaa kemikaalien käyttöä tuotannossa

Reiman rajoitettujen aineiden lista (RSL) perustuu EU:n kemikaalilainsäädäntöön (REACH), mutta on sitä tiukempi. Esimerkiksi perfluorattujen hiilivetyjen käyttö on kokonaan kielletty niillä tuotantolinjastoilla, millä Reiman tuotteita valmistetaan, kemikaalien leviämisen estämiseksi.

Varmistaaksemme rajoitusten noudattamisen, satunnaistestaamme tuotteita. Myös Suomen Tulli sekä Tukes satunnaistestaavat niiden säädöstenmukaisuuden.

Jos olet kemianero, tai sinua mietityttää jokin tietty värjäysaine, voit ladata yksityiskohtaisen RSL:n alta ja selata sitä (englanniksi).

Lue Reiman RSL

Valvomme tuotantoa tarkasti

Reima valvoo ja arvioi sopimushankkijoitaan ja tuotantolaitoksia: Reiman oma laatutiimi vierailee kehitysmaissa jokaisessa Reiman vaatteita tai jalkineita valmistavassa tehtaassa vähintään neljästi vuodessa ja muissa tehtaissa vähintään kerran vuodessa. Tehtaissa toteutetaan laadullisia auditointeja sekä ennen tuotantoa että sen aikana. Näiden arviointien pohjalta ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin työolosuhteiden ja laadun parantamiseksi.

Reima on kansainvälisen amfori Business Social Compliance Initiativen (ent. BSCI) jäsen. Amfori-jäsenyys edellyttää säännöllisiä ulkopuolisten tarkastajien tekemiä tarkastuksia. Reima edellyttää jokaisen uuden sopimushankkijansa liittyvän tähän tai muuhun vastaavaan auditointijärjestelmään. Reima on liittynyt myös Bangladeshin vaatetehtaiden turvallisuutta parantavaan Accord-sopimukseen.

Nopeus ei aina ole valttia

Kuljetusten osalta etsitään aina ekologisin vaihtoehto, lentorahtia vältetään. Mannerten väliset kuljetukset hoidetaan pääosin laivoilla. Mannerten sisäisiin rahteihin käytetään myös rekkoja.

Yhteistyössä

amfori

Accord

Toimittajalista

Uskomme läpinäkyvyyteen ja olemme julkaisseet vuoden 2020 toimittajalistamme.

Katso toimittajalista