Reima-sovellus
Ansaitse palkintoja
Lataa on the App Store
Näytä

Järjestäjä

Nämä säännöt koskevat Reiman kilpailukampanjoita, osallistujia ja voittajia. Kampanjan ja kilpailun toiminnasta vastaa Reima Europe Oy (jäljempänä ”Reima”) , Karhumäentie 3, 01530 Vantaa.

Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua vain 18-vuotta täyttäneet täysivaltaiset, EU:n alueella, Norjassa, Sveitsissä tai Islannissa asuvat luonnolliset henkilöt. Reiman työntekijät tai heidän perheenjäsenensä eivät ole oikeutettuja osallistumaan kilpailuun.

Kilpailuun osallistuminen

Osallistut kilpailuun kuten kilpailusivulla on ohjeistettu.

Kilpailuun osallistuminen ja voittaminen on maksutonta.

Kilpailun voittajan valinta ja ilmoittaminen

Reima arpoo 1 voittajan kaikkien osallistujien joukosta kilpailuajan päätyttyä. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla kampanjan jälkeen.

Jos yhteydenotto voittajaan ei onnistu tai tulee ilmi, että hän on menetellyt näiden sääntöjen tai lain vastaisesti, valitaan uusi henkilö voittajaksi. Reimalla on oikeus poistaa kilpailusta sellaiset osallistujat, jotka pyrkivät väärinkäyttämään sitä.

Palkintotuote ja palkinnon toimittaminen

Palkinto toimitetaan voittajille kuukauden kuluessa kilpailuajan päättymisestä. Sitä ei voi vaihtaa rahaksi.

Henkilötietojen käsittely

Reima käsittelee osallistujien henkilötietoja kampanjan toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi. Osallistujien kampanjan aikana antamia tietoja käytetään voittajien valitsemiseen ja palkintojen toimittamiseen voittajille.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Reiman tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla osoitteessa https://www.reima.com/fi-FI/tietosuojaseloste.

Osallistumalla kilpailuun, hyväksyt sen säännöt. Reima pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä tarvittaessa.

Vastuu

Reima tai sen yhteistyökumppanit eivät vastaa puutteellisista tai virheellisistä osallistumisista eikä tietoliikenteen tai verkon häiriöistä. Reima tai sen yhteistyökumppanit eivät vastaa vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen, välittömästi tai välillisesti kampanjaan osallistumisesta, kuten kampanjavideon julkaisemisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Reima tai sen yhteistyökumppanit eivät myöskään ole vastuussa palkinnon käyttämättä jättämisestä tai siitä, että palkinto ei ole tavoittanut voittajaa esimerkiksi voittajan antamien virheellisten yhteystietojen vuoksi.

Osallistujat vapauttavat Instagramin kaikesta vastuusta tähän kampanjaan liittyen.

Muut ehdot

Osallistumalla kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kampanjan virallisia sääntöjä.

Reima pidättää oikeuden hylätä osallistumisen milloin tahansa kampanjan aikana tai sen jälkeen, jos osallistuja ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, on käyttänyt vilpillisiä keinoja osallistuakseen kampanjaan tai on muuten toiminut näiden sääntöjen vastaisesti.

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa kampanjan sääntöjä ilman ennakkoilmoitusta.

Instagram ei ole järjestänyt, sponsoroinut, suositellut tai hallinnoinut tätä kampanjaa, eikä kampanja liity mitenkään Instagramiin. Osallistujat sitoutuvat kuitenkin osallistuessaan noudattamaan kampanjan sääntöjen lisäksi näiden kanavien käyttöehtoja ja sääntöjä.