Reima-sovellus
Ansaitse palkintoja
Lataa on the App Store
Näytä

Järjestäjä

Nämä säännöt koskevat Reiman kilpailukampanjoita, osallistujia ja voittajia. Kampanjan ja kilpailun toiminnasta vastaa Reima Europe Oy (jäljempänä ”Reima”) , Karhumäentie 3, 01530 Vantaa.

Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua vain 18-vuotta täyttäneet täysivaltaiset, EU:n alueella, Norjassa, Sveitsissä tai Islannissa asuvat luonnolliset henkilöt. Reiman työntekijät tai heidän perheenjäsenensä eivät ole oikeutettuja osallistumaan kilpailuun.

Kilpailuun osallistuminen

Osallistut kilpailuun kuten kilpailusivulla on ohjeistettu.

Koko osallistumislomake tulee olla täytettynä ja siitä tulee käydä ilmi seuraavat asiat: sähköpostiosoite sekä toivottu tuote, väri ja vaatekoko.

Sinun tulee olla Reima Friends -jäsen osallistuaksesi kilpailuun. Lue lisää Reima Friends -yhteisöstä osoitteessa https://www.reima.com/fi-FI/reima-friends

Kilpailuun osallistuminen ja voittaminen on maksutonta.

Yhteen kilpailuun voi osallistua vain kerran. Jotta voi osallistua uuteen kilpailuun, tulee täyttää uusi hakemus.

Kilpailuaika voi vaihdella ja kilpailuaika on mainittu kilpailusivulla.

Kilpailun voittajan valinta ja ilmoittaminen

Reima valitsee 1 voittajan kaikkien osallistujien joukosta 7 päivän kuluessa kilpailuajan päätyttyä. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla kampanjan jälkeen.

Jos yhteydenotto voittajaan ei onnistu tai tulee ilmi, että hän on menetellyt näiden sääntöjen tai lain vastaisesti, valitaan uusi henkilö voittajaksi. Reimalla on oikeus poistaa kilpailusta sellaiset osallistujat, jotka pyrkivät väärinkäyttämään sitä.

Palkintotuote ja palkinnon toimittaminen

Palkintotuote voi olla aluskerroksen, välikerroksen tai päälliskerroksen vaate, päähine, muu asuste tai kengät. Palkintotuote valitaan etukäteen, eikä sitä voi vaihtaa tai palauttaa. Palkintotuotteet ovat voittajille ilmaisia. Voittajat saavat pitää palkintotuotteen.

Palkinto toimitetaan voittajille kuukauden kuluessa kilpailuajan päättymisestä.

Henkilötietojen käsittely

Reima käsittelee osallistujien henkilötietoja kampanjan toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi. Osallistujien kampanjan aikana antamia tietoja käytetään voittajien valitsemiseen ja palkintojen toimittamiseen voittajille.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Reiman tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla osoitteessa https://www.reima.com/fi-FI/tietosuojaseloste.

Osallistumalla kilpailuun, hyväksyt sen säännöt. Reima pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä tarvittaessa.

Vastuu

Reima tai sen yhteistyökumppanit eivät vastaa puutteellisista tai virheellisistä osallistumisista eikä tietoliikenteen tai verkon häiriöistä. Reima tai sen yhteistyökumppanit eivät vastaa vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen, välittömästi tai välillisesti kampanjaan osallistumisesta, kuten palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Reima tai sen yhteistyökumppanit eivät myöskään ole vastuussa palkinnon käyttämättä jättämisestä tai siitä, että palkinto ei ole tavoittanut voittajaa esimerkiksi voittajan antamien virheellisten yhteystietojen vuoksi.

Muut ehdot

Osallistumalla kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kampanjan virallisia sääntöjä.

Reima pidättää oikeuden hylätä osallistumisen milloin tahansa kampanjan aikana tai sen jälkeen, jos osallistuja ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, on käyttänyt vilpillisiä keinoja osallistuakseen kampanjaan tai on muuten toiminut näiden sääntöjen vastaisesti.

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa kampanjan sääntöjä ilman ennakkoilmoitusta.

Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät sen säännöt ja sitoutuvat noudattamaan niitä. Reima pidättää oikeuden sääntöjen muutoksiin.