Produktion og distribution

Vi støtter og kontrollerer vores leverandører og agenter

Reima har produktion og partnere i mange forskellige lande. De fleste af vores produkter kommer fra Kina. Men vi producerer også i Vietnam, Indien, Sri lanka, Taiwan, Italien og Finland.

Vi kender alle vores leverandører godt. Der er ingen agenter mellem dem og os, og vi arbejder direkte sammen med vores fabrikker. Vi kender også vores producenter af materialer: Vi samarbejder med dem for at udvikle vores materialer, struktuen i stofferne, farver og finish. Vi tilpasser også vores prints hele vejen gennem produktionen sammen med dem. Det samme gælder for vores fodtøj.

Alle leverandører og agenter, der producerer materialer til Reima, skal som minimum overholde kravene i Reimas adfærdskodeks. Adfærdskodekset dækker eksempelvis følgende områder mht. social ansvarlighed og menneskerettigheder: i arbejder i overensstemmelse med de lokale love, omkring børnearbejde, tvangsarbejde, løn og bonusordninger, arbejdstimer, diskrimination, chikane, forsamlingsfrihed og overenskomstforhandlinger, sikkerhed og sundhed samt etisk adfærd

Reima Restricted Substances List begrænser brugen af kemikalier i produktionen

Vores liste over begrænsede stoffer (RSL) er baseret på EU's kemikalieregulering (REACH), men er endnu strengere end REACH. For eksempel tillader vi ikke, at PFC'er (perfluorcarbons) bruges på de samme produktionslinjer, som vores beklædning er lavet for at minimere forureningsrisikoen.

For at sikre, at vores stofproducenter overholdelse af RSL fortsætter, udfører vi regelmæssigt tilfældige test på produkterne og materialerne. Den Finske told- og produktsikkerhedsmyndighed blindtester også regelmæssigt produkterne for overensstemmelse.

Hvis du er kemikalie-interesseret, eller du undrer dig over en bestemt form for farvestof, er du velkomment til at læse den detaljerede, ajourførte RSL ved at downloade den nedenfor.

Se Reima RSL

Vi kontrollere vores produktion løbende

Reima kontrollerer alle leverandøre i produktionsprocessen regelmæssigt, bl.a. i form af mindst ét årligt besøg på hvert produktionsanlæg. Reima foretager kvalitetskontrol både før og under selve produktionen. På grundlag heraf stiller vi krav om korrigerende tiltag for at forbedre arbejdsforholdene eller kvaliteten.

 Reima er medlem af det international amfori Business Social Compliance Initiative (tidligere BSCI). Amfori medlemskab forudsötter, at man har en neutral tredje part til periodisk at revisere. Hos Reima indgår vi langsigtede samarbejdsaftaler, og det er et krav, at alle nye underleverandører tilmelder sig denne kontrolordning. Reima har underskrevet den såkaldte Accord-aftale vedrørende bygnings- og brandsikkerhed i Bangladesh. Selvom vi ingen produktion har i Bangladesh for øjeblikket, føler vi, at det er vigtigt at støtte det lokale initiativ for at forbedre arbejdsforholdene.

I forhold til logistik, er det bedre at være langsom

Vi analyserer og vælger så vidt muligt miljøvenlige alternativer, og undgår luftfragt. Tværkontinental transport finder primært sted via skib, mens der inden for samme kontinent bruges lastbiler.

Vigtige samarbejdspartnere

amfori

Accord

Leverandørliste

Vi tror på gennemsigtighed og har offentliggjort vores leverandører af færdige varer for 2020. Vi opdaterer listen to gange om året.

Se Reima leverandør liste